Onderzoek: biologische landbouw kan de wereld voeden

Biologische Landbouw Kan De Wereld Voeden. Foto:  Thebittenword.com, Flickr
Biologische Landbouw Kan De Wereld Voeden. Foto: Thebittenword.com, Flickr

Met biologische landbouw kun je bijna net zoveel voedsel verbouwen als met conventionele landbouw. Bovendien is er met innovatieve methodes flinke groei mogelijk in de biologische voedselproductie, waardoor het gat nog kleiner wordt, melden onderzoekers van de Universiteit van California.

De onderzoekers bekeken 115 studies waarbij de effectiviteit van conventionele landbouw en biologische landbouw gemeten werd. Bij conventionele landbouw worden pesticides en kunstmest gebruikt, bij de biologische variant niet. Het verschil in opbrengst bleek kleiner te zijn dan eerder gedacht: biologische landbouw levert gemiddeld 19% minder op.

De onderzoekers merkten op dat het verschil waarschijnlijk in de praktijk kleiner is, omdat een aantal studies vooringenomen bleken ten gunste van conventionele landbouw.

Er zijn veel mogelijkheden voor verbetering van biologische landbouw. Zo is er met een betere gewasrotatie, waarbij de grond efficiënter gebruikt wordt, veel winst te halen. Het verschil kan dan verkleind worden tot 8%. Voor de conventionele landbouw zien de onderzoekers juist weinig groeimogelijkheden. Het gebruik van kunstmest is zo efficiënt dat er nauwelijks een hogere productie te verwachten valt.

Daar komt nog bij dat er grote zorgen leven over de effecten van pesticides op het milieu (denk aan de bijen die massaal sterven) en over uitputting van de grond door kunstmestgebruik. De VN waarschuwde in 2013 al dat de wereldwijde voedselproductie bedreigd word als we de conventionele landbouwmethodes met veel pesticides en kunstmest rücksichtlos blijven gebruiken. De VN pleitte daarom voor natuurlijkere landbouwmethodes.

Bovendien zal alleen een groei in voedselproductie de honger de wereld niet uit helpen, aldus professor Claire Kremen, de hoofdonderzoeker:

“Het is belangrijk om te beseffen dat ons huidige agrarische systeem al veel meer voedsel produceert dan we nodig hebben om iedereen op de planeet te voorzien van voedsel. Voor het uitroeien van wereldhonger is een verbeterde toegang tot voedsel nodig, niet simpelweg een verhoging van de productie.” Meer biologische landbouw is volgens de professor “niet een optie, maar noodzaak. We kunnen gewoon niet doorgaan met het produceren van voedsel […] zonder dat we rekening houden met onze grond, water en biodiversiteit.”

Bron: Independent

Over de schrijver