Onderzoek: iets meer agenten, veel meer veiligheid

Zoetnet Flickr
Foto: Zoetnet, Flickr

Het is een volkswijsheid dat meer politie leidt tot meer veiligheid. En die blijkt te kloppen, volgens onderzoek van het Instituut voor Publieke Sector Efficiënte Studies (IPSE) van de TU Delft.

IPSE Studies wil het onderzoek naar de doelmatigheid van de publieke sector in Nederland bevorderen en bijdragen aan beleidsdiscussies over een doelmatige overheid. Met dit onderzoek prikkelt het instituut de brede maatschappelijke discussie over ‘meer blauw op straat’.

Het kabinet beloofde bij haar aantreden 3000 extra agenten, maar die kwamen er uiteindelijk niet. Daarmee raakt een belangrijke regeringsdoelstelling, meer veiligheid op straat, verder uit zicht. Want volgens het onderzoek van IPSE leidt de inzet van 100 extra politiemensen al tot een daling van het aantal slachtoffers van onder meer diefstal met 550. Het aantal slachtoffers van geweld daalt met 240, het aantal slachtoffers van verloedering en dreiging met 1100. Ook zijn er tien verkeersongevallen minder. IPSE gebruikte gegevens uit de jaren 2002-2009.

Wat echter niet is onderzocht, maar in onze samenleving wel telt: hoe krijg je agenten achter het bureau vandaan en de straat op? Belangrijk aandachtspunt bij de politie is nu immers dat ze worden bedolven onder papierwerk. Wellicht dat IPSE daar een vervolgonderzoek aan kan wijden, nu het heeft vastgesteld dat meer blauw echt werkt.

Bronnen: West Online, BNR en hetkanWel

Lees ook:

Dankbaarheid maakt gezond

Nepgoud zorgt voor doorbraak in zonne-energie

130 km/uur zorgt voor meer verkeersdoden

Over de schrijver