Optimisme is goed voor je hart

Happy
Foto: Flickr

Don’t worry, be happy: Bobby McFerrin zong het al en dankzij een nieuwe medische studie mogen we die montere songtekst ineens een stuk serieuzer nemen. In een nog nooit eerder gehouden systematisch onderzoek naar geluk en hartgezondheid hebben wetenschappers van de Harvard School of Public Health ontdekt dat een positieve kijk op het leven ons hart daadwerkelijk kan beschermen tegen hart- en vaatziekten.

Volgens de American Heart Association sterven er elke dag ruim 2200 Amerikanen aan hart- en vaatziekten en wordt een op de achttien sterfgevallen in de VS veroorzaakt door een beroerte. In Nederland sterft volgens cijfers van de Hartstichting een op de drie mensen aan een hart- of vaatziekte.
Studies van de afgelopen decennia hebben een verband aangetoond tussen stress en gezondheid. In een breed overzicht van ruim tweehonderd studies naar verscheidene vormen van welbevinden en cardiovasculaire gezondheid, hebben Harvard-onderzoekers Julia Boehm en Laura Kubzansky vastgesteld dat bepaalde psychologische kenmerken – optimisme, positieve emoties, het gevoel een zinvol bestaan te leiden – meetbare bescherming bieden tegen hartaanvallen en beroertes. Ze evalueerden vragenlijsten waarin deelnemers werd gevraagd aan te geven in welke mate ze hoopvol waren gestemd over hun toekomst, positieve emoties ervoeren, of zich blijmoedig, vredig en rustig voelden. Die brachten de onderzoekers in verband met het optreden van cardiovasculaire aandoeningen. Optimisme bleek ook het tempo waarin hart- en vaatziekten zich ontwikkelen af te remmen.
Volgens Boehm kan optimisme, zelfs wanneer het afzonderlijk wordt gemeten, een belangrijke rol spelen in de kans dat iemand wordt getroffen door een hartaanval of beroerte. Met Kubzansky ontdekte ze dat de meest optimistische personen ongeveer 50 procent minder kans liepen op een hartaandoening dan hun minder optimistische leeftijdgenoten.
‘De afwezigheid van het negatieve is niet hetzelfde als de aanwezigheid van het positieve’, zegt Boehm. ‘Tot dusver heeft de psychologie over het algemeen geprobeerd te verhelpen wat er mis is bij mensen, maar er is ook een toenemende belangstelling voor wat mensen misschien juist goed doen.’
Meer lezen over optimisme?
Geluk is maakbaar
Leve de intelligente optimist
Optimisme moet je durven
Volg Ode ook op Twitter of Facebook, via de digitale nieuwsbrief, of neem een proefabonnement op Ode voor slechts €15,-

Over de schrijver