Overwinning in de strijd tegen schaliegas; 5 jaar geen boringen

Foto: Greensefa, Flickr
Foto: Greensefa, Flickr

Bezorgde Nederlanders die in de buurt wonen van potentiële schaliegas sites kunnen opgelucht adem halen. De komende vijf jaar mag er in Nederland niet meer naar schaliegas geboord worden. Ook worden bestaande vergunningen voor het opsporen van schaliegas niet verlengd. Dit werd door minister Kamp bekend gemaakt na de ministerraad van vrijdag 10 juli. In december 2014 was al besloten om tot 2017 geen schaliegasboringen meer toe te staan vanwege de zorgen over milieu- en bodemvervuiling.

Schaliegas is nog steeds omstreden. Nu.nl rapporteert dat drie kwart van de Nederlandse gemeenten tegen proefboringen naar schaliegas is. Schalie is een relatief ondiepe steenlaag in de bodem waarin gas zit opgesloten. De geschatte waarde van het Nederlandse schaliegas is zo’n  20 tot 30 miljard euro, maar het is onbekend hoeveel schaliegas er precies is en of de winning ervan überhaupt rendabel is. Bovendien is er nog te weinig bekend over de effecten van schaliegaswinning op de diepe bodem.

Later dit jaar zal besloten worden of boren naar schaliegas nog wel mag in het kader van de wetenschap. Als besloten wordt dat dit mag, dan zal dat in opdracht van de overheid gebeuren en niet in opdracht van bedrijven. Voor 2018 zal hier echter geen sprake van zijn. Eventuele commerciële boringen zijn pas aan de orde in 2020.

Reacties veelal positief

De meningen over het besluit zijn over het algemeen positief. Milieudefensie, de burgemeester van de Noordoostpolder, Drinkwaterbedrijf Brabant, Vitens, PVDA, SP, ChristenUnie en CDA zijn blij met het besluit van minister Kamp. Wel plaatsen een aantal partijen kanttekeningen bij het besluit. Zo vindt Milieudefensie het erg goed nieuws, maar de organisatie is het er niet mee eens dat de optie ‘schaliegaswinning’ in de toekomst nog wel een optie blijft. Volgens Milieudefensie hebben we het schaliegas helemaal niet nodig.

Het Britse bedrijf Cuadrilla dat proefboringen zou gaan doen is verbaasd en teleurgesteld in het besluit van minister Kamp. GroenLinks vindt dat het besluit niet ver genoeg gaat. De partij wil dat schaliegasboringen niet alleen worden uitgesteld, maar gewoon worden gestopt. Ook de ChristenUnie is teleurgesteld dat schaliegaswinning nog wel als een serieuze optie voor de toekomst wordt gezien.

Maar, al met al goed nieuws dus voor het anti-fracking front, want de komende vijf jaren wordt er niet gefrackt.

 

Bronnen:
Volkskrant
Nu.nl 1
Nu.nl 2