Peilingen tonen zonnige toekomst voor groene coalitie

530354 321311757939423 133189766751624 765241 1036440144 N
Door het mislukken van de Catshuis-besprekingen ligt het politieke landschap weer helemaal open. Het kabinet biedt haar ontslag aan en  waarschijnlijk worden  in het najaar nieuwe verkiezingen te houden. Nu mag het mislukken van de besprekingen slecht zijn voor de economie vanwege het uitblijven van hervormingen, het opent ook nieuwe kansen voor een kabinet met een warm hart voor de groene economie, tenminste als we de laatste peilingen van gisteren mogen geloven.
Lees ook
De beste aanbieders van groene stroom
Kiezers krijgen kans om leiders met eco-genen te kiezen
Koken zonder plastic
De VVD wordt volgens de huidige peilingen de grootste partij met 33 zetels. Hoogstwaarschijnlijk zal de partij moeten gaan samenwerken met partijen die duurzaamheid een stuk serieuzer nemen dan de (voormalige) gedoogcoalitie van CDA, VVD en PVV.
Op basis van een peiling gisteren, uitgevoerd door Maurice de Hond, zijn een aantal coalities mogelijk (Bron: Elsevier):
Coalitie met drie partijen:
VVD (33) + SP (30) + PvdA (24) = 87
VVD + SP + PVV (19) = 82
VVD + SP + D66 (15) = 78
VVD + PvdA + PVV = 76
Coalitie met vier partijen:
VVD + PvdA + D66 + CDA (11) = 83
VVD + PvdA + D66 + ChristenUnie (6) = 78
VVD + PvdA + D66 + GroenLinks (5) = 77
Het is onwaarschijnlijk dat de PVV in een nieuwe coalitie terecht komt, nu ze zo opzichtig heeft gebroken met CDA en VVD. De CDA zakt steeds verder weg in de verkiezingsgunst. Een coalitie van VVD en CDA met één andere partij is op basis van de huidige peilingen daarom niet mogelijk. Blijven dus over coalities waar de PvdA, D66, Groen Links, ChristenUnie of SP een belangrijke rol spelen. Al deze partijen willen veel meer aandacht voor duurzaamheid, met name duurzame energie-opwekking uit wind en zon.
De PvdA heeft sinds kort veel meer aandacht voor schone energie, mede dankzij nieuwe partijleider Samsom . Dit blijkt bijvoorbeeld uit het “tussentijdse verkiezingsprogramma” van 20 april. De PvdA pleit hierin bijvoorbeeld voor een belastingvrijstelling voor zonne-energie die een “enorme impuls” kan geven aan de installatie van zonnepanelen.
Van D66, Groen Links, ChristenUnie is al langer bekend dat ze groene stroom meer willen stimuleren. D66 pleit voor een “feed-in tarief” voor groene stroom. Een vergelijkbare regeling zorgde in Duitsland voor een zeer sterke groei van opwekking van zonne-energie. De ChristenUnie wil een “stopcontact op zee” en wil dat in 2020 er 6000 MW stroom uit de zee komt.
Het is onwaarschijnlijk dat de VVD zal gaan samenwerken met de SP, maar mocht dat gaan gebeuren: de SP wil óók meer zonnepanelen en windmolens. Een citaat uit het SP verkiezingsprogramma: “Kolen-, olie- en kerncentrales moeten worden vervangen door zonne-, wind- en andere duurzame energie. Er komt een ruimere subsidie voor zonnepanelen.”
Het ziet er dus naar uit dat de huidige politieke ophef vooral voor groene stroom een zonnige toekomst biedt.
Bron: Vincent wil zon, Elsevier, peiling Maurice de Hond (22 april).

Over de schrijver

3 gedachten over “Peilingen tonen zonnige toekomst voor groene coalitie”

  1. De combinatie van het verstand en pragmatisme van de VVD en het idealisme in duurzaamheid is de ideale combi. Dus bijvoorbeeld VVD+D66+GL. Ook binnen de VVD zijn reeds enkele denktanks rond duurzaamheid en er zijn samenwerkingsverbanden met soortgelijke clubjes bij andere partijen.
    De 'idealistische' kop-in-het-zand politiek van socialisten als de PvdA of SP zou nu onze ondergang worden. De Robin Hood-achtige verdeel-en-heers politiek van de Den Uyl sympathisanten werkt onze huidige wereld niet meer en is domweg pathetisch. Maar in duurzaamheid en schone energie kunnen PvdA en SP natuurlijk prima initiëren, participeren en ondersteunen.

Reacties zijn gesloten.