Onderzoek: pesticiden tasten de hersenen van boeren aan

Bron: Jetsandzeppelins, Flickr
Bron: Jetsandzeppelins, Flickr

Uit een recent Frans onderzoek blijkt dat pesticiden schadelijk zijn voor de hersenprestaties van boeren die er vaak aan worden blootgesteld. Hun cognitieve capaciteiten, dus hun leervermogen lijkt er schade door op te lopen.

Vorige week werden de resultaten gepresenteerd tijdens een conferentie over veiligheid en gezondheid. Hieruit blijkt een duidelijke achteruitgang in de hersenprestaties van boeren in Zuidwest-Frankrijk die tijdens hun werk worden blootgesteld  aan pesticiden. Dr Isabelle Bladi,  specialist arbeidsomstandigheden aan de Bordeaux Segalen University legt uit dat dit onderzoek inderdaad “verschillen laat zien in prestatietests tussen personen die beroepshalve blootgesteld aan pesticiden en zij die hier niet mee te maken hebben. ”

Afgenomen cognitieve vaardigheden

De wetenschappers onderzochten honderden boeren in de Gironde-streek, vooral groentetelers die pesticiden gebruiken. In deze vochtige streek zijn dat vooral fungiciden, dat zijn schimmeldodende chemicaliën. De controlegroep werd gevormd door agrarische werkers die geen gif gebruikten. Hun vaardigheden werden in een looptijd van tientallen jaren drie keer getest. De monitoring bevestigde dat er bij de ‘pesticiden-groep’ cognitieve stoornissen optreden. zegt Dr Baldi. Zij verklaarde dat “in de snelheidstests en bij andere scores, de resultaten natuurlijk ook met de leeftijd zijn verslechterd. Maar dit trad veel sterker op bij de mensen die zijn blootgesteld aan pesticiden.”

Beroepsziekte

Een derde reeks proeven die wordt uitgevoerd, test diezelfde groep op  eventuele verschijningen van neuro-degeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer of Parkinson. Een link tussen de ziekte van Parkinson en pesticidegebruik door boeren is vorig jaar al door de Franse overheid onderkend. Zij vaardigde een richtlijn uit, die onder bepaalde voorwaarden erkent dat deze neuro-degeneratieve ziekte geldt als beroepsziekte voor landarbeiders en boeren.

Bron: France-Soir (Met AFP)

Lees ook

Pesticiden tot 1000 keer giftiger dan gedacht

Gezondheidsraad wil betere bescherming burgers tegen landbouwgif

Wat dokters kunnen opsteken van boeren: pesticiden doden ook goede diertjes

Over de schrijver