Klimaattop Bonn: concrete plannen nodig tegen klimaatverandering

Orkanen, hitte, extreme droogte, overstromingen en bosbranden, tot nu toe is 2017 een jaar vol natuurrampen. Volgens onderzoek is de helft daarvan een gevolg van klimaatverandering en de belangrijkste oorzaak is de uitstoot van te veel CO2. Wat moeten we doen om ons daartegen te beschermen?
De strijd tegen klimaatverandering moet in de volgende versnelling. Het klimaatakkoord van Parijs was een eerste stap en nu is het tijd om er invulling aan gegeven. Van 6 – 17 november 2017 zijn op de VN klimaattop in Bonn 20.000 mensen uit 198 landen bij elkaar om aanvullende concrete afspraken te maken.

In twee blogs informeren we je over de klimaattop.

De temperatuur blijft stijgen

Aan de vooravond van de klimaattop in Bonn publiceerde de VN (Verenigde Naties) het ‘Emission Gap Report. Elk jaar onderzoekt de VN in hoeverre de klimaatplannen van de G20 landen en de Europese Unie leiden tot minder uitstoot van broeikasgassen. Ze berekenen hoeveel de temperatuur op aarde zal stijgen of dalen, als deze landen hun plannen uitvoeren. De resultaten bleken alarmerend slecht. De temperatuur zal deze eeuw stijgen met 3,2 graden en dat is veel meer dan er in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken.

Het klimaatakkoord van Parijs

Een temperatuurstijging van maximaal 2 graden Celsius was de belangrijkste afspraak uit het ‘historische’ klimaatakkoord van Parijs. Alle landen ondertekenden het akkoord en er stond een goed raamwerk voor actie. Het streven was zelfs om de opwarming te beperken tot 1.5 graden, in vergelijking tot de temperatuur vóór de industriële revolutie. Daarnaast maakten rijke landen 100 miljard dollar vrij om ontwikkelingslanden vanaf 2020 te steunen, die dagelijks de gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Met dit geld kunnen zij maatregelen nemen om zichzelf beter te beschermen, zoals bijvoorbeeld de eilandenstaat Fiji, de voorzitter van deze klimaattop. En dat is hard nodig, maar is het nog op tijd?

Fiji ondervindt de gevolgen van klimaatverandering

Voor het eerst in de geschiedenis van de klimaattop is er een voorzitter uit een land dat dagelijks de gevolgen van klimaatverandering ondervindt. Cycloon Winston trof Fiji eerder dit jaar en de schade loopt op tot 1 miljard dollar. Met het voorzitterschap van Fiji is er veel aandacht voor kwetsbare landen en eilandstaten. De onderhandelingen gaan daardoor niet alleen over de verre toekomst, maar ook over vandaag en morgen.
Hoe kunnen kwetsbare landen zichzelf nu weren tegen klimaatverandering? Duitsland deed als eerste een toezegging van een extra 50 miljoen euro voor direct bedreigde eilandstaten. Dit bedrag komt bovenop de 190 miljoen euro die ze al in een fonds hadden ondergebracht.
Maar geld is niet genoeg. Deze top in Bonn gaat over het invullen van de ambities uit Parijs. Wie gaat wat doen en wie gaat wat betalen?

Wat doet Amerika?

Op 1 juni kondigde President Trump aan dat zijn regering uit het akkoord van Parijs zou stappen. De hele wereld stond op zijn kop, maar de Amerikaanse regering was van mening dat het klimaatakkoord voor hen een slechte overeenkomst was. Ze wilden opnieuw onderhandelen, maar dat kan pas vanaf 2020. Tijdens deze top zullen ze met een volwaardige delegatie aanwezig zijn.
Voor een akkoord moet er consensus zijn en daar zijn de Amerikanen dus hard bij nodig. De verwachting is dat de Amerikaanse delegatie productief meeonderhandelt, maar wat zal de minister van Buitenlandse Zaken doen? Daarop wordt door iedereen met spanning gewacht. Ondertussen hebben veel Amerikaanse bedrijven gezegd dat ze wel meedoen aan het akkoord. Zij zullen aanwezig zijn en ook meedoen aan het programma. Net als de delegatie van Syrië die op de eerste dag van de top in Bonn het akkoord van Parijs alsnog ondertekende.

China neemt de leiding

Nadat Amerika zich terugtrok uit het akkoord, nam China een leidende rol op zich. Samen met de EU en Canada neemt China het voortouw. De komende dagen zullen uitwijzen in hoeverre zij samen in staat zijn om een versnelling te stimuleren. Intussen zet China zelf grote stappen voorwaarts, in oktober 2017 werd in Huainan de grootste drijvende zonne-energiecentrale ter wereld geopend. Daarnaast is China de grootste producent van zonnepanelen.

CO2 opslag

Terwijl China inzet op zonne-energie, wordt de opslag van CO2 wereldwijd gezien als de oplossing om de doelstellingen uit Parijs te halen. Dit betekent dat CO2 uit fabrieken en energiecentrales wordt opgeslagen in oude gasvelden. Op dit moment nog een (te) dure oplossing, maar met behulp van extra investeringen kan de techniek verder ontwikkeld worden. Op lange termijn zou het een haalbare oplossing zijn. Ook voor Nederland is dit belangrijk, omdat in het nieuwe regeerakkoord CO2 opslag ook een belangrijke rol speelt. Eric Wiebes, onze nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, zal volgende week in Bonn aanwezig zijn en er over meepraten.

CO2 neutraal met 20.000 mensen

Tijdens de top zijn ongeveer 20.000 mensen aanwezig. Die groep bestaat uit onder andere uit landendelegaties, de media, bedrijven, NGO’s, start-ups en jongerenorganisaties. De delegaties onderhandelen over de invulling van het akkoord van Parijs. Aan het eind van de top vliegen de verantwoordelijke ministers in om tot afspraken te komen.
Voor de bedrijven en NGO’s is de top vooral een plek om te netwerken en kennis te delen. Zij geven en volgen lezingen, workshops, presentaties en netwerksessies, waarbij er veel aandacht is voor nieuwe technologie.
De vraag is of zo’n top niet vreselijk veel broeikasgassen uitstoot. De organisatie doet er alles aan om dat te beperken. Ze gebruiken elektrisch vervoer, duurzame energie, duurzame catering en de uitstoot die er is, wordt gecompenseerd.

Fossiele brandstoffen horen tot het verleden

In Bonn weet iedereen dat fossiele brandstoffen bij het verleden horen. Om het doel van Parijs te halen, moet 80 tot 90% van de steenkool, 50% van het aardgas en 35% aardolie in de grond blijven zitten. Laten we hopen dat alle aanwezige bedrijven goede alternatieven hebben om dit te realiseren, maar vooral ook dat alle landen heldere afspraken maken over de uitvoering van het Parijs akkoord. En vooral opschieten.
Volgende week vrijdag weten we meer.
Nu meer lezen?
Waar blijft de Nederlandse klimaatwet?
Niemand stopt de wereldwijde klimaatbeweging.
3 tips om klimaatvriendelijk te leven.
Foto: Paul Brannen

Over de schrijver

5 gedachten over “Klimaattop Bonn: concrete plannen nodig tegen klimaatverandering”

  1. Pingback: Klimaattop Bonn: de strijd tegen klimaatverandering gaat verder -

  2. Grappig dat nu er nu net een onderzoek in Duitsland is afgesloten wat bevestigt dat de gemiddelde temperatuur 0,1 graad is gedaald in de laatste 10 jaar. Oh ja, en Co2 is hard nodig voor de plantengroei en heeft geen aantoonbaar effekt op de temperatuur huishouding, waterdamp wel. Toch maar wat mindere vliegen dan? ( chemtrails….)

  3. De agrarische sector en met name de veeteelt is voor bijna 50% verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. Ik hoop nu eens eindelijk dat we daar iets tegen gaan doen. Al dat gedoe over CO2 opslag e.d. is slechts een vuile pleister op een etterende wond.

Reacties zijn gesloten.