Grootste power-to-gas-installatie ter wereld komt in Delfzijl

Wind-To-Gas In Delfzijl. Bron: Energyvalley.nl
Wind-To-Gas In Delfzijl. Bron: Energyvalley.nl

Als we onafhankelijk willen blijven van Russisch gas, moeten we vooral meer… windmolens bouwen. In Delfzijl wordt namelijk in de komende twee jaar de eerste grootschalige, volledig geïntegreerde Power-to-Gas-installatie ter wereld gebouwd. Het is de bedoeling om een installatie van 12 Megawatt te bouwen, die waterstof en syngas gaat produceren voor de chemische industrie. Door het gebruik van dit duurzaam geproduceerde syngas wordt een forse stap gezet in de vergroening van de chemische industrie.

Misschien wel het interessantste aspect van de installatie is dat het een oplossing kan bieden voor de opslag van tijdelijke overschotten van wind- en zonnestroom. Een probleem met wind- en zonne-energie is dat de hoeveelheid stroom die geproduceerd wordt niet constant is. Er moet dus een buffer worden ingebouwd als we in de toekomst op grotere schaal groene energie gaan produceren.

De Power-to-Gas-installatie biedt hier een oplossing voor. De installatie zet namelijk met behulp van groene-stroom via elektrolyse water om in waterstof en zuivere zuurstof. Als waterstof wordt gecombineerd met CO2 ontstaat methaan(aardgas), wat weer aan het aardgasnetwerk kan worden toegevoegd. Gas kan makkelijk opgeslagen worden, waardoor de schommelingen in energieproductie zouden kunnen worden opgevangen. Bovendien kunnen auto’s worden voorzien van een brandstofcel en rijden op waterstof of aardgas, eventueel in combinatie met een elektrisch accu. Zo wordt ook de transportsector een stuk groener.

Om de rol van energiebuffer en producent van duurzame grondstoffen voor de chemische industrie te kunnen vervullen, zal het Power-to-Gas concept uiteindelijk op grote schaal moeten worden toegepast. De P2G-installatie in Delfzijl vormt een belangrijke stap in het verkennen van dit opschalingsproces en levert Nederland en de noordelijke provincies belangrijke kennis en ervaring op omtrent de totale integratie van het Power-to-Gas concept in de industrie en nationale energievoorziening.

Bron: Energyvalley

Lees ook
Nieuwe chip maakt een ontziltingsinstallatie betaalbaar voor iedereen
[adrotate group=”2″]
Stralingswarmte goed alternatief voor energiebesparing met isolatie

3 gedachten over “Grootste power-to-gas-installatie ter wereld komt in Delfzijl”

  1. Pingback: Hoe Nederland minder afhankelijk kan worden van Russisch gas » hetkanWel.nl

  2. Zaak is dit Europabreed aan te pakken, wind in het noorden, solar, incl. Ontzilting in het Zuiden en blufferig via P2G, alles gekoppeld via Supergrid.

    Kan Europa honderden miljarden per jaar aan bezuinigingen op energieimport opleveren ( huidig tekort op de energiebalans 420 miljard € per jaar.

  3. Pingback: Grootste power-to-gas-installatie ter wereld komt in Delfzijl | Nieuwe Aarde

Reacties zijn gesloten.