Rabobank steunt protest tegen Brabants schaliegas

Foto: danielfoster437 (Flickr)

Niet in mijn achtertuin, dat moet ook de Rabobank hebben gedacht. De bank levert advocaten aan de tegenstanders van winning van schaliegas in Brabant. Er zijn vergunningen afgegeven voor proefboringen bij Boxtel, vlak bij het nieuwe datacenter van de Rabobank. Vanwege de onduidelijkheid over de gevolgen van de winning is er veel protest onder inwoners en ook bij de gemeentes Boxtel en Haren (Bron: PeoplePlanetProfit). Afgelopen 14 september werd er een hoorzitting in de Tweede kamer gehouden. Wetenschappers verklaarden daar dat de potentie van rendabele winning van het gas te klein is om de risico’s te aanvaarden (Bron: BN de stem).

Winning vol risico’s

Schaliegas is moeilijk te winnen omdat het opgesloten zit in keiharde kleisteenlagen op drie tot zes kilometer diepte. Om het gas vrij te maken worden er onder hoge druk chemicaliën via schachten in de diepe lagen gepompt om de klei of steenkool open te breken. Bij zo’n proces van ‘fracking’ (hydraulic fracturing) wordt er al snel vier miljoen liter water, vermengd met minstens 20.000 liter giftige chemicaliën en zand in de grond gepompt. Een deel van de frackingvloeistof blijft ondergronds, maar minstens de helft komt weer naar boven met de oorspronkelijke chemicaliën er nog in. De kans is groot dat hiermee grondwater en landoppervlak vervuild worden. Ook zijn er signalen dat fracking tot verhoogde seismische activiteit kan leiden (Bron: Earth Matters)

Methaan in kraanwater

In de VS wordt al langer naar het moeilijk winbare gas geboord en levert daar al 14% van alle aardgas. Maar ook daar ontstaat er steeds meer protest vanwege de nadelige milieu-gevolgen, vooral na het uitkomen van de prijswinnende documentaire ‘Gasland’. Daarin zijn beelden te zien van ontploffend kraanwater vanwege de chemicaliën die door de winning omhoog zijn gekomen. De documentaire werd 4 september vertoond bij Tegenlicht, VPRO.

Volgens het Engelse bedrijf Cuadrilla dat de proefboringen in Brabant gaat doen is er hier geen redden om bang te zijn voor dat soort effecten. Ze gebruiken maar twee chemicaliën bij het fracken en de regelgeving in Europa is een stuk strenger dan in de VS (Bron: Milieudefensie magazine juni 2011). Toch zijn de inwoners van Brabant niet gediend van de enorme industrie die met de winning mee zal komen: boortorens, extra wegen, vrachtwagens. Los van alle nadelige bij-effecten kost het winnen van schaliegas sowieso tien keer zo veel als conventioneel gas (Bron: Tegenlicht).

‘Natuurlijk gas’ niet zo schoon

Schaliegas wordt door de voorstanders graag aangeduid als natuurlijk gas, dat een relatief schone overgangsbrandstof zou zijn naar duurzame energie. Het zou schoner zijn dan steenkool, omdat het vrijgekomen methaangas in energiecentrales geheel verbrand kan worden. Amerikaanse wetenschappers publiceerden half april echter een onderzoek waaruit blijkt dat over een periode van twintig jaar de klimaatimpact van schaliegas 20% groter is dan die van steenkool. Dit heeft o.a. te maken met het methaan dat weglekt tijdens de boringen en de winning. Methaangas is 23 x schadelijker dan CO2 voor het broeikaseffect. (Bron: Milieudefensie).

Volgens hoogleraar Jan Rotmans en voorzitter van Urgenda zal winning van schaliegas een transitie naar duurzame energie juist vertragen. En dat lijkt voor een land dat al ver achterloopt met groene energievoorzieningen niet de slimste strategie.

Lees ook:

Op weg naar Zuid-Afrika: wat is de stand van het klimaatdebat?

Nieuwe centrale Fukushima ontploft gegarandeerd niet

China verdubbelt zonne-energiecapaciteit in 2011

Over de schrijver

4 reacties op “Rabobank steunt protest tegen Brabants schaliegas”

 1. Roland, ik ben met je eens dat er vuriger (maar niet licht ontvlambaarder) gezocht moet worden naar duurzame energieoplossingen. Ik wil nog kwijt dat ik het niet menselijk' vind dat de helft van de chemicaliën, gebruikt voor winning van schaliegas, naar de oppervlakte komt. Dat is namelijk waar de mensen en dieren leven. Winning van schalie gas is een idioot idee van de overheid wat gelijk staat aan een poging om een flapdrol ruggengraat te geven. Hierbij zullen ze hun handen zeker niet schoon kunnen houden. Belachelijk!

  1. @Jonathan,
   Hoe groot die vervuiling in bovenliggende grondlagen is en wat dat voor gevolgen heeft, is mij onbekend.
   Wel weet dat het massaal gebruik van bruin-en steenkool niet alleen veel vervuiling, ook in de lucht – fijn stof – geeft, maar bij mijnbouw veel ongelukken. Blijkbaar raakt je dat niet; jammer! Liever schaliegas dan kolen!

 2. Niet in mijn achtertuin kan ik volgen.
  Blijkbaar geldt dat voor alles gasopslag, CO2 opslag, windmolens …. Het gebruik van gas is menselijker (minder gevaarlijk, vuil werk dan bij kolen) en klimaatvriendelijker (minder CO2 per kWh)

  Vertraagt schaliegas de overgang naar duurzame energie? Met het huidige goedkope gas voor grootverbruikers is dat onwaarschijnlijk. Veel trager als nu kan de komst van hernieuwbare energie bijna niet!

Reacties zijn uitgeschakeld.