Goed nieuws voor recycling bedrijven: ACM staat samenwerken voor vergroening toe

Duurzaam ondernemen staat tegenwoordig voor elk bedrijf wel op de agenda, maar voor recycling bedrijven is dit het belangrijkste doel. Om ervoor te zorgen dat bedrijven sneller hun groene doelen behalen, staat de ACM het vanaf heden toe voor bedrijven om met elkaar samen te werken. De ACM (de Autoriteit Consument en Markt) zag in dat concurrerende bedrijven samen juist veel betere en meer resultaten kunnen behalen in het kader van vergroening. Toen ze dit nog niet deden, bleven resultaten uit. Bedrijven kunnen elkaar eenvoudig helpen door samen aan gemeenschappelijke doelen te werken. Een nieuwe beleidsregel die binnen de EU is ingevoerd, maakt dit volledig mogelijk.

Nieuwe regelgeving essentieel voor recycling bedrijven

Binnen de EU zijn er allerlei concurrentieregels opgesteld, met name om kartelvorming te voorkomen. Voorheen was het zo dat samenwerken om gezamenlijke milieudoelen te halen daardoor niet- of bijna niet mogelijk was. Hier toch mee doorgaan, had torenhoge boetes als gevolg. Destijds was er dus geen mogelijkheid voor concurrerende bedrijven om samen te vergroenen. De vernieuwde regelgeving van de EU versoepelt de regels en zorgt ervoor dat boetes geen risico meer vormen voor het opzetten van een “groene” samenwerking.

Er is slechts één ‘maar’; de recyclingbedrijven moeten wel blijven voldoen aan de gestelde voorwaarden die uitgebreid zijn toegelicht in het nieuwe reglement.

ACM zal in deze twee situaties niet optreden

De nieuwe beleidsregel zorgt ervoor dat ondernemingen hun samenwerking met recycling bedrijven breder kunnen intensiveren én dat ze zonder het risico op boetes kunnen samenwerken met concurrerende bedrijven. Wanneer ondernemingen aan alle voorwaarden voldoen, zal het ACM niet optreden in de volgende twee situaties:

  1. Wanneer bedrijven afspraken maken over de naleving van een bindende nationale- of Europese duurzaamheidsregel met betrekking tot bijvoorbeeld recycling die niet volledig uitgevoerd of gehandhaafd kan worden.
  2. Wanneer bedrijven overeenkomsten sluiten om gezamenlijk milieudoelen te behalen, waaronder het verminderen van de CO2 uitstoot, zolang de consument hier wel een duidelijk en objectief voordeel van opmerkt.

Ondernemingen kunnen intensiever gaan samenwerken met recycling bedrijven

Het ACM ziet dat steeds meer ondernemingen op hun manier verduurzamen en dit volledig doorvoeren in hun bedrijfsbeleid. Steeds meer van hen gaan in zee met recyclingbedrijven om een samenwerking te starten op weg naar een groenere toekomst. Deze samenwerking kan nu geïntensiveerd worden, daar de nieuwe EU-regelgeving hier ruimte voor biedt. Het ACM spoort dit van harte aan.

Ook nieuwe regels voor recycling bedrijven om greenwashing te voorkomen

Iedereen wil het label ‘duurzaam’ aan zijn of haar bedrijf vastmaken, maar ook hiervoor heeft de ACM regels opgesteld. Om te voorkomen dat er zaken aan consumenten beloofd worden die een bedrijf niet na kan komen, zijn de volgende vuistregels opgesteld:

  1. Maak duidelijk welk duurzaamheid voordeel er kleeft aan het product/dienst
  2. Onderbouw elke duurzaamheidsclaim met feiten en houd deze actueel
  3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
  4. Maak de duurzaamheidsinspanningen van je bedrijf concreet en wees eerlijk
  5. Visuele claims en keurmerken moeten behulpzaam werken voor consumenten en mogen niet verwarrend zijn

Over de schrijver