Regeerakkoord slaat nog geen brug tussen onderwijs en groene economie

Minister van OC&W, Jet Bussemaker

Het regeerakkoord van VVD en PvdA biedt perspectief voor een groene economie. De belangrijke brug tussen onderwijs en de groene economie staat echter nog net niet in de steigers. Groene Generatie NL beoordeelde na de verkiezingsprogramma’s nu ook het regeerakkoord. De coalitie tussen VVD en PvdA blijkt minder ambitieus in het leggen van de verbinding tussen onderwijs en de groene economie dan de partijen in hun verkiezingsprogramma’s waren.
Het meest opvallende is dat beide partijen in hun verkiezingsprogramma’s wel een rol toebedeelden aan het onderwijs in het behalen van duurzame groei. In het regeerakkoord wordt deze koppeling alleen gemaakt met de opmerking dat de innovatiekracht van kennisinstellingen optimaal gericht zal worden op de transitie naar een duurzame economie en groene groei. Of onderwijs in de breedte een onderdeel is van die innovatiekracht wordt niet duidelijk. Voor de groene economie zijn wel duidelijke stippen aan de horizon te vinden. Niet eerder formuleerden de partijen de ambitie te streven naar een circulaire economie en niet eerder werden er concrete doelstellingen geformuleerd voor het aandeel duurzame energie in het jaar 2020 (16%).
“Wil je echt werk maken van een groene economie dan is onderwijs een essentiële schakel om het proces te versnellen. Dat deze brug niet wordt geslagen, is een gemiste kans,” aldus Thijs Struijk, coördinator van Groene Generatie NL. “Met het draagvlak voor duurzaam onderwijs in de tweede kamer zijn we nog niet verloren. De kamer kan de regering wellicht nog een in de juiste richting wijzen.”
Het onderwijs, op elk niveau, speelt een cruciale rol bij het bereiken van een duurzame toekomst. Daartoe is een heroriëntatie op het bestaande onderwijs en een focus op leren voor duurzame ontwikkeling nodig. Waar de regering op deze voorwaarden de brug nog niet weet te bouwen, kunnen andere partijen bijspringen. Uit de  eerdere verkenning door Groene Generatie NL van alle verkiezingsprogramma’s bleek al dat zeven andere politieke partijen onderwijs erkennen als een belangrijke motor voor het versnellen van een duurzame economie. De potentiële Kamermeerderheid voor duurzaam onderwijs zou op initiatief van D66 kunnen worden verzilverd. D66 toonde zich in hun verkiezingsprogramma als het meeste ambitieus. Als enige partij erkent zij de noodzaak van een heroriëntatie op het bestaande onderwijs én erkent een focus op leren voor duurzame ontwikkeling. Ook andere ‘lenteakkoord partijen’ zoals de Christen Unie en Groenlinks scoorden goed op het vormgeven van duurzaam onderwijs.
Bron: Groene Generatie NL
Lees ook:
Den Haag is nog niet zo ver als Berlijn met duurzame educatie
De natuur kan heel goed zonder subsidie en giften
Groen bouwpakket biedt banenmotor voor nieuwe kabinet

Over de schrijver

2 reacties op “Regeerakkoord slaat nog geen brug tussen onderwijs en groene economie”

  1. Een vreemde klub die "Groene Generatie" die stelt
    "de VVD bleek voor 71% klaar te zijn voor de integratie van duurzaam onderwijs en de PvdA voor 73%"
    Dus vrijwel geen verschil tussen beide; dan lees ik al niet verder

Reacties zijn uitgeschakeld.