Revolutie Midden-Oosten door tekort aan water

2906306193 Ee8584790F Z
De Rivier De Jordaan. Foto: Lilachd, Flickr

De revolutie in het Midden-Oosten is niet alleen ontstaan uit een roep om meer vrijheid. De stijgende voedselprijzen als gevolg van een groeiend tekort aan water spelen ook een belangrijke rol. Volgens een nieuw rapport “Blue Peace” kan het tekort aan water echter een belangrijke stimulans zijn voor meer vrede.

Tekort aan water zorgt voor sociale onrust

Het Midden-Oosten is een zeer droog gebied met een groeiende bevolking. Dit levert een steeds grotere druk op de beperkte watervoorraden in de regio. Want het Midden-Oosten mag dan olierijk zijn, gerekend naar de hoeveelheid water die inwoners tot hun beschikking hebben is de regio straatarm. Er zijn weinig rivieren, en veel historische watervoorraden raken langzamerhand op. Veel voedsel moet daarom geïmporteerd worden. De stijgende wereldvoedselprijzen van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor veel onrust en ontevredenheid, een ideale bakermat voor revolutie.

Het watertekort kan ook problemen tussen landen veroorzaken. Het is verleidelijk om naar de wapens te grijpen om een belangrijke rivier of waterbron te kunnen controleren. Volgens de Zwitserse minister van Buitenlandse zaken, Micheline Calmy-Rey, is daarom  in de toekomst niet olie, maar water de belangrijkste bron voor geopolitieke beslissingen in de regio. “De situatie is alarmerend”, aldus de minister. Zij sprak deze zorg uit bij de presentatie van het rapport “The Blue Peace” van de denktank Strategic Forsight.

Een blauwe vrede is mogelijk

Toch is het Blue Peace rapport opvallend optimistisch. Juist omdat water zo belangrijk is wordt het  voor alle betrokkenen van cruciaal belang om samen te werken in een goed beheer van waterreserves. Deze samenwerking kan vertrouwen scheppen tussen landen.

“De water crisis in het Midden Oosten kan omgezet worden in een kans voor een nieuwe vorm van vrede: de blauwe vrede waar twee landen met toegang tot voldoende schone en duurzame waterbronnen geen behoefte voelen om een militair conflict te beginnen.”

Bronnen: Guardian, Stragic Foresight Group

Lees ook

Plek waar Jezus gedoopt werd gaat dicht: het water is te vuil

Gaat deze anti-Wilders video te ver?

Na een groene imam is er nu ook een roze

Over de schrijver

1 reactie op “Revolutie Midden-Oosten door tekort aan water”

Reacties zijn uitgeschakeld.