Rutte en Samsom hebben geluisterd naar coalitie van groene wetenschappers en bedrijven

Het lijkt erop dat Rutte en Samsom goed geluisterd hebben naar een brief van een groot aantal wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De brief is gedateerd op 8 oktober en bevat een aantal voorstellen voor een groene economie. Opmerkelijk is dat veel van de in de brief genoemde voorstellen (en soms terminologie) terugkeren in het regeerakkoord. Vergelijk maar eens onderstaande voorstellen, die uit de brief zijn gekopieerd, met het uiteindelijke akkoord (hier vind je een samenvatting van de belangrijkste punten).
Lees ook
Groen is de brug die PvdA en VVD verbindt
Paars gaat scoren met groen
De 9 grootste mythes over zonne-energie
In de brief worden vijf concrete voorstellen genoemd. Hier de vijf voorstellen met kenmerkend citaat uit de brief:
1. Groen industriebeleid
“Een investeringsfonds is nodig om strategisch te investeren in groene innovatie, zoals andere landen als Frankrijk en Duitsland ook al doen. Een belangrijk deel van de FES-gelden zou hiervoor kunnen worden aangewend. Dus geen ouderwetse, defensieve industriepolitiek uit de jaren 70 en 80 waarbij miljarden werden geïnvesteerd in noodlijdende takken die alsnog ten onder gingen, zoals textiel, scheepvaart (RSV) of vliegtuigindustrie (Fokker).”
2. Fiscale Vergroening
“Het indirect subsidiëren van fossiele brandstoffen via fiscale -, schaal -, en investeringsvoordelen wordt afgeschaft. Arbeid wordt minder fiscaal belast, maar vervuilende consumptie juist meer, bijvoorbeeld in de vorm van hogere belastingen voor vlees. Of het omgekeerde, dat de belasting op het collectief produceren van schone energie wordt afgeschaft, de zogenaamde salderingskwestie.”
3. Een minister van energie, grondstoffen en milieu
“Nederland ontbeert specifiek beleid om zijn energievoorziening en grondstoffenvoorraad toekomstbestendig te maken. Voor een systeemvernieuwing richting een groene economie is een minister van energie, grondstoffen en milieu van cruciaal belang.”
4. Transitieplan voor de energievoorziening
“Een radicaal hervormingsplan is nodig met als doelstelling een volledig schone, fossielvrije energievoorziening in 2040. Dit vraagt een jaarlijkse energiebesparing van 3% en een jaarlijkse groei van duurzame energie van 7%.”
5. Een energieneutrale gebouwde omgeving
“De gebouwde omgeving kan in 15-20 jaar tijd energieneutraal worden. Alle bestaande woningen, kantoren en scholen kunnen worden vergroend via energiebesparing en duurzame energie (zonne- en windenergie en omgevingswarmte). Daarnaast kunnen daken en gevels worden gebruikt voor energieopwekking, waterberging en fijnstof afvanging. Macro-economisch zitten er aan zo’n megaproject grote voordelen: Dit levert 50.000 banen per jaar op en het vastgoed wordt ca. 5% meer waard. Maar ook micro-economisch zijn de voordelen evident, huurders betalen geen energierekening meer en het economisch rendement voor investeerders is hoog.”
Eigenlijk is alleen van de speciale minister niets terecht gekomen. Energiebesparing, ambitieuze doelstellingen over hoeveelheid duurzame energie, aandacht voor energiebesparend bouwen en het stimuleren van groene (energie)industrie staan allemaal in het regeerakkord.
De volledige brief vind je hier: Samen uit de crisis

Over de schrijver

1 reactie op “Rutte en Samsom hebben geluisterd naar coalitie van groene wetenschappers en bedrijven”

  1. Waar staat "een jaarlijkse energiebesparing van 3% en een jaarlijkse groei van duurzame energie van 7%"
    OF "de gebouwde omgeving wordt in 15-20 jaar tijd energieneutraal",
    Of hebhen jullie een ander geheim regeringsprogram?

Reacties zijn uitgeschakeld.