Schaliegas is ook financieel niet duurzaam

Foto: Gasland

In een opiniestuk in Trouw schrijft Peter Polder dat de schaliegasvoorstanders “gouden bergen” beloven die niet bestaan. Vaak worden de schade aan het milieu en de slechte gevolgen voor huizenprijzen genoemd als nadelen van schaliegas. Maar volgens Polder is schaliegas ook niet economisch rendabel, zeker in Europa.
Het grote probleem zijn de productiekosten voor schaliegas. Schaliegasputten zijn snel uitgeput, en er moet constant worden bijgeboord om rendement te halen.
Uit het opiniestuk: “De winning van olie en gas uit schalieformaties verschilt wezenlijk van de klassieke aardgas- of aardoliewinning, waar één boring voor jaren stromende brandstof zorgt. Bij schaliegas moet iedere steenlaag apart worden aangeboord en met grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën worden gebroken. De gemiddelde boorput is na 36 maanden zo goed als uitgeput. … Grootschalige winning vergt dus een woud aan boortorens, grote hoeveelheden water en chemicaliën. Ter vergelijking: het Groningen-gasveld wordt aangeboord vanuit 29 locaties. In hetzelfde gebied zouden voor schaliegas 81 tot 160 boorputten nodig zijn. De winningskosten zijn in de VS al snel een factor drie hoger dan bij klassieke winning van aardgas en -olie.”
Op dit moment is schaliegas volgens Peter Polder spotgoedkoop door een “(tijdelijk) overaanbod”, maar op lange termijn is het ook financieel niet duurzaam.
Lees het hele opiniestuk op Trouw.nl
Lees ook
De beste aanbieders van groene stroom
Telegraaf zet burgers in de kou met keuze voor schaliegas
De gevaren van schaliegas

Over de schrijver

1 reactie op “Schaliegas is ook financieel niet duurzaam”

  1. Geruststellend voor tegenstanders als schaliegas zichzelf uit de markt prijst.
    80 boortorens i.p.v. 30 kun je niet echt als een "woud" zien, Bovendien bljkt dat met nieuwe ontwikkelingen met minder boren kan worden volstaan.
    Zonder overaanbod zal schaliegas miner spotgoedkoop zijn, maar blijft zo goedkoop dat kolen uit de markt worden geprijst. Toch geen heel tijdelike bevlieging?

Reacties zijn uitgeschakeld.