Schone groei is de beste banenmotor van Nederland

Het economisch herstel zet door in ons land, maar nog steeds zijn twee keer zoveel mensen werkloos als voor de crisis. Hoe kunnen al die mensen weer aan de slag komen? Er zijn gelukkig ook sectoren waar het aantal banen juist groeit, crisis of geen crisis. Ondernemingen die kiezen voor schone innovaties blijken bijvoorbeeld veel sneller te groeien dan bedrijven die vasthouden aan vervuiling. Dat zie je ook terug in het vacature-aanbod bij duurzame banensites.
We kennen nu al lang een periode van zwakke economische groei. Hierdoor komen veel mensen niet aan de slag, terwijl ze dat wel zouden willen, het liefst in een vaste baan. Mede hierdoor ontstaan in ons land spanningen tussen generaties en bevolkingsgroepen.
Tegelijkertijd zet de opkomst van mensen met een groene en eerlijke lifestyle door. Iedereen die werkt in de duurzaamheidsbranche merkt dit. Bij hetkanWel zien we bijvoorbeeld elk jaar groeiende bezoekersaantallen (dit jaar meer dan twee miljoen unieke bezoekers), de omzet voor biologische producenten groeit maar door en zonnepanelen vliegen overal in ons land het dak op.

Eco-bedrijven presteren al jaren beter

Er valt bovendien nog iets op aan het zogenaamde ‘groener leven’: de beweging is veel breder dan klimaatridders, ze verenigt iedereen die gezond wil leven in een schone omgeving en verstandig wil omgaan met de aarde. Ondernemers die inspelen op de behoeften van deze doelgroep, ontdekken kansen op veel terreinen. Natuurlijk, energiebesparing en -opwekking. Waar wat dacht je van efficiënter omgaan met grondstoffen, via hergebruik, recycling, producten delen en spullen repareren? Of het toenemende gebruik van bio-materialen, gezond eten, lichaamsbeweging en preventieve gezondheidszorg?
Uit een rapport over banengroei in de groene economie dat deze maand werd gepresenteerd aan het Europese Parlement blijkt dat eco-bedrijven sinds 2000 structureel harder groeien dan andere ondernemingen, zowel in omzet als werkgelegenheid.

Afbeelding Uit: &Quot;Changing Gear In R&Amp;I: Green Growth For Jobs And Prosperity In The Eu&Quot;
Afbeelding Uit: “Changing Gear In R&Amp;I: Green Growth For Jobs And Prosperity In The Eu”

 
Dit rapport staat niet op zichzelf. Bij hetkanWel zien we veel onderzoeken voorbij komen waaruit duidelijk naar voren komt dat schone groei de beste banenmotor is.
Als we bijvoorbeeld overschakelen op hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind, en serieus werken aan energiebesparing creëren we ruim 50.000 banen. Daarnaast verwacht TNO dat de overgang naar een circulaire economie 54000 banen oplevert.
Uiteraard gaan er ook banen verloren, omdat we minder spullen nodig hebben of omdat kolencentrales uitgezet worden. Maar daar staat veel nieuw werk tegenover, bijvoorbeeld voor reparateurs van apparaten of beheerders van lokale energienetwerken. En elke miljoen euro die we uitgeven aan energiebesparing levert ongeveer tien keer zoveel banen op als wanneer we hetzelfde bedrag uitgeven aan energie uit kolen.

Zelf werk maken van schone groei?

Hoewel er door de crisis veel banen zijn verdwenen, en er door globalisering en automatisering nog meer zullen verdwijnen, is de kans groot dat er in de duurzame hoek juist nieuwe verschijnen. Dat zie je ook terug in de toename van duurzame banensites. Voor een nieuwe carrièrestap kon je al langer terecht bij de duurzame vacaturebank, maar tegenwoordig vind je ook een steeds ruimer aanbod banen bij greenjobs.nl en Pure Ambition.
Dus als je wilt, kun je vandaag nog werk maken van een nieuwe duurzame uitdaging.

Over de schrijver