School maakt van diepe crisis een groene omwenteling

5058928802 8Bf3D3867B
Foto: Mercedesfromtheeighties, Flickr

Detroit is de grootste stad in de Amerikaanse staat Michigan en van oudsher bekend om zijn auto-industrie en motown muziek (motown is een samentrekking van ‘motor’ en ‘town’). Zo hebben Ford, General Motors en Chrysler er hun hoofdkwartier. Door de ineenstorting van de auto-industrie heeft de stad echter ernstig te lijden onder toenemende werkloosheid, verpaupering en leegloop. Woonden er in de vijftiger jaren nog bijna twee miljoen mensen, inmiddels is dat aantal gedaald tot iets meer dan 900.000 inwoners. Een derde van de bewoners die achtergebleven zijn, leeft onder de armoedegrens. Toch biedt deze nieuwe situatie ook nieuwe kansen. De Catherine Ferguson School leert haar leerlingen om stadsboer te worden.
Plekken waar huizen, fabrieken en scholen stonden zijn in de loop der jaren braak komen te liggen. De bevolking neemt op allerlei plekken het heft in eigen hand. Op de leeggevallen terreinen telen zij groente en fruit, voor eigen gebruik, maar in veel gevallen ook om uit te delen aan armen. Zo ontstaat in deze stadswildernis een nieuwe type stadsboer. En daar waar niet verbouwd wordt, neemt de natuur de stad meer en meer in haar bezit. Kortom, de ooit grijze en grauwe industriestad Detroit ‘vergroent’ van binnenuit.
De Catherine Ferguson Academy maakt op een inventieve manier gebruik van deze ontwikkelingen. Zij combineert de vergroening met de verpaupering. Hoe? Door jaarlijks een deel van de meer dan 4.000 meisjes die hun school zonder diploma, maar mét de zorg voor een kind verlaten een bijzonder project aan te bieden. De school biedt onderwijs voor de meisjes aan, dagopvang voor hun kinderen én werk op de bij de school gelegen, jawel, boerderij.
Of het verhaal van de Catherine Furgeson Academy echt een voorbeeld van omdenken is, is uiteraard afhankelijk van de mate waarin zij haar leerlingen succesvol weet op te leiden. De manier van denken getuigt in ieder geval zeer zeker van een ‘omdenkmentaliteit’. Het is een onmiskenbare poging bestaande problemen tot nieuwe mogelijkheden te kantelen.
Bron: Omdenken.nl
Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws.
Meer omdenkcasussen
Het ontstaan van de carrotmob
Voor afval wordt goud geld betaald
Designbureau ontwerpt couveuse van automaterialen

Over de schrijver