7 sectoren waar duurzame stappen worden gezet

In het jaar 2050 moet de Nederlandse industrie 100% klimaatneutraal en circulair zijn. Een mooi streven! Daarom wordt er samengewerkt met verschillende industrieën en netbeheerders om te zorgen dat de CO2-uitstoot van de industrie stapsgewijs vermindert richting dat jaar. Er zijn 7 sectoren waar stappen gezet worden.

De verpakkingsindustrie

De verpakkingsindustrie is een van de vervuilende sectoren, maar er zijn talloze bedrijven die verpakkingen produceren die langer meegaan en eenvoudiger te recyclen zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan een spuitgietverpakking. Met name qua voedsel heeft dit een flinke impact, want eten blijft met behulp van de nieuwste soorten verpakkingen veel langer goed, waardoor we niet onnodig voedsel en andere middelen verspillen.

Het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Nederland maakt ook enorme sprongen als het gaat om duurzaamheid. Een efficiënt en ecologisch verantwoord openbaar vervoersnetwerk speelt een cruciale rol in het verminderen van onze collectieve  ecologische voetafdruk. Je ziet steeds meer elektrische bussen rijden en ook het aantal groene trams en treinen is toegenomen. Sommige stations maken zelfs al gebruik van zonne-energie.

De auto industrie is een van de sectoren die verduurzaamt

Al meer dan 60 jaar voelde het alsof de auto-industrie geen steek vooruit kwam. Maar ineens waren daar bedrijven als Tesla die deze industrie volledig op zijn kop gooien. Nu wil in feite iedereen liever een elektrische auto hebben. Daarbij is men nog lang niet klaar met innoveren. Elektrische auto’s hebben een steeds grotere reisafstand, terwijl ze ook nog eens minder onderhoud nodig hebben. Ook op het vlak van productie gaan autofabrikanten een stuk verder dan hiervoor het geval was. Het resultaat is dat productieprocessen soms zelfs CO2-neutraal zijn. We zijn alleen benieuwd hoe de overheid milieuvriendelijk rijden blijft stimuleren.

De logistieke sector

De logistieke sector is altijd al een veranderende, zich ontwikkelende industrie. Maar de laatste tijd past het zich ook aan om de noodzaak om het milieu te beschermen: Green Logistics. De bedoeling is om milieuvervuiling te minimaliseren door uitstoot van gassen terug te dringen, hulpbronnen te besparen en afval en gebruik van gevaarlijke stoffen te verminderen.

Dit kan onder meer bereikt worden door meer efficiëntie door middel van een verbeterde automatisering. Daarnaast wordt er vaker gekozen voor elektrische voertuigen en alternatieve brandstoffen, zoals biodiesel en waterstof. De ecologische voetafdruk van opslag- en verwerkingsactiviteiten wordt geminimaliseerd middels recycling, energiezuinige faciliteiten en duurzame verpakkingstechnieken.

Toerisme

Toerisme is eveneens een sector die zich inzet voor een duurzamere toekomst. Deze industrie heeft de potentie om een aanzienlijke positieve invloed uit te oefenen, niet alleen door het minimaliseren van milieuschade, maar ook door de bevordering van culturele uitwisseling en begrip. Eco-toerisme en duurzaam toerisme worden steeds populairder, waarbij zowel reisorganisaties als toeristen zelf bewuste keuzes maken voor het milieu. Daarbovenop zijn vliegtickets vanwege overheidsmaatregelen duurder geworden, waardoor lokaal toerisme een stuk aantrekkelijker is geworden.

Wil je meer weten over duurzaam reizen, bekijk dan deze pagina.

De bouw

De bouwsector zit in een lastige spagaat in Nederland. Aan de ene kant moet er zo veel mogelijk worden gebouwd vanwege het nijpende woningtekort. Maar aan de andere kant hebben we de stikstofwet en het wegvallen van de bouwvrijstelling begin dit jaar, waardoor alles aan banden wordt gelegd. Er worden wel stappen gezet op het gebied van duurzaamheid.

De hernieuwbare energiesector

Er is een grote winnaar te noemen als het op het gebied van duurzaamheid komt, namelijk de hernieuwbare energiesector. Door omstandigheden zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is het veel minder aantrekkelijk geworden om voor fossiele brandstoffen te kiezen, waardoor de hernieuwbare energiesector volop in de spotlights staat.

De groep mensen met zonnepanelen op hun dak groeit. Denk echter ook aan de ontwikkelingen op het gebied van wind en water die in een stroomversnelling zijn beland.

Over de schrijver