Shelter City – Een veilige plek voor mensenrechtenverdedigers

Afbeelding: Shelter City
Afbeelding: Shelter City
Shelter City is een landelijk initiatief van mensenrechtenorganisatie Justice and Peace. In samenwerking met 8 Nederlandse steden beschermen zij mensenrechtenverdedigers van over de hele wereld. Deze mensen lopen het risico op een gevangenisstraf, martelingen of zelfs ‘verdwijning’ omdat ze zich in zetten voor de mensenrechten in hun land. Door hen op te vangen geeft Shelter City het signaal af dat mensenrechtenverdedigers serieus genomen worden en zij niet alleen staan in hun strijd.
“Onze missie is om deze mensen een veilige plek te bieden waar ze tot rust kunnen komen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ze hun tijd benutten om nieuwe kennis op te doen, om beroepsgenoten te ontmoeten en uiteindelijk terugkeren met nieuwe contacten en ideeën. We hopen dat dat hun sterkt om hun werk nog beter te gaan doen”, vertelt Sebastiaan van der Zwaan, directeur van Justice and Peace.

Justice and Peace

Justice and Peace gelooft in een eerlijke en duurzame wereld waar welvaart en kansen beter worden verdeeld. Een wereld waarin iedereen wordt beschermd door universele mensenrechten ongeacht geslacht, ras, religie, levensovertuiging, politieke voorkeur, seksuele oriëntatie of burgerlijke staat. De organisatie gelooft dat mensen zichzelf kunnen en moeten transformeren maar dat zij daar wel de kennis, vaardigheid en capaciteit voor nodig hebben. Justice and Peace Nederland zet zich hiervoor in met kennisuitwisseling, trainingen en beleidsbeïnvloeding. Sinds vier jaar is Shelter City onderdeel van hun programma.
“We zijn vier jaar geleden begonnen met het opvangen van mensenrechten verdedigers in Den Haag”, vertelt Sebastiaan van der Zwaan. “We deden dat in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de stad Den Haag. Dat beviel zo goed dat we meer steden zijn gaan overtuigen om mee te doen. Ondertussen werken we met 8 steden en dat aantal is nog groeiende.”
Lees verder op Voor de Wereld van Morgen.

Over de schrijver