Slumdogs worden mensen in Slum Stories

SlumstoriesToets voor de grap eens ‘sloppenwijk’ in op Google Afbeeldingen. Je vindt beelden genoeg, maar helaas vertellen ze een mager verhaal. Want: wie wonen er in deze huisjes? Waar gaan ze naar de WC? Hoe voelt dat, de dreiging van naderende bulldozers?

Slum Stories geeft sloppenwijkbewoners de kans om hun stem te laten horen. Wereldwijd wonen meer dan een miljard mensen in een van de 200.000 informele nederzettingen die we ‘sloppenwijk’ noemen. Dat is een zesde van de wereldbevolking. In 2030 is dat aantal nog eens verdubbeld.

Sloppen zijn niet alleen misdaad, drugshandel en geweld. De wijken zijn ook bruisend, vol leven, inventiviteit, dromen en ambities. De sloppenwijken vormen in feite juist de enige (particuliere) vorm van volkshuisvesting en tevens een dynamische economie. Aan miljoenen mensen wordt werkgelegenheid geboden.
In een serie videoreportages toont Slum Stories hoe mensen wereldwijd wonen in sloppenwijken. De persoonlijke verhalen van deze bewoners zijn inspirerend, je voelt hun energie, ideeën en prestaties.

Bron: Amnesty International

Over de schrijver

1 reactie op “Slumdogs worden mensen in Slum Stories”

Reacties zijn uitgeschakeld.