Sociale netwerken maken mensen minder egoïstisch

Dave Fayram, Flickr.com
Dave Fayram, Flickr.com

 

Wil je leren samenwerken? Sociale netwerken bieden de oplossing. De wens om bij een groep te horen blijkt namelijk zo groot te zijn, dat mensen zich extra meegaand opstellen om er bij te kunnen horen. Dit bevordert samenwerking en leidt tot goede gezamenlijke resultaten, zo ontdekte David Rand, promovendus aan Harvard University tijdens zijn onderzoek naar sociale interactie.

Egoïsten eindigen alleen
Aan het onderzoek werkten bijna 800 vrijwilligers mee. Zij werden verdeeld in groepjes van 20 tot 30 mensen en mochten samen een makkelijk spel spelen: alle spelers kregen evenveel punten toegewezen en werden op willekeurige manier met een of meerdere deelnemers verbonden in een compact sociaal netwerk. Tijdens het spel mochten de deelnemers hun punten houden of konden ze betalen om andere mensen punten te geven.

Na elke ronde mochten een paar mensen hun netwerk updaten. De proefpersonen bleken het liefst meegaande, gulle mensen aan hun netwerk toe te voegen en verbraken relaties met mensen die zich egoïstisch opstelden. De egoïsten bleken vervolgens in de volgende ronde twee keer zo hard te willen werken om weer in de groep opgenomen te worden.

Sociale interactie en samenwerking
Dit onderzoek is een van de eerste onderzoeken waarbij sociale interactie binnen online netwerken onder de loep wordt genomen. Met zijn onderzoek toont Rand aan dat er een sterk verband is tussen sociale netwerken en samenwerking en dat als je mensen de kans geeft hun sociale netwerken zelf opnieuw samen te stellen, samenwerking gestimuleerd wordt.

Dynamische netwerken werken beter
Voor wie zich afvraagt waarom het samenwerken met familie of collega’s dan soms zo moeilijk kan zijn, heeft Rand ook een antwoord. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat er een verschil is tussen dynamische netwerken en de netwerken waar men gedwongen deel van uitmaakt, zoals een familie of werkkring. In dynamische netwerken wordt samenwerking gestimuleerd; wie zich egoïstisch opstelt valt buiten de groep en moet vervolgens twee keer zo hard werken om geaccepteerd te worden. Binnen een ‘gedwongen’ netwerk bestaat die hang naar acceptatie niet, waardoor egoïsme het wint van samenwerking.

Bronnen: Harvard University, Psychorg.com

Lees ook:

Naast virtueel farmen nu ook online voedselhulp
Duurzaam ondernemen. Dat levert op.
Griekenland kan de EU niet om laten vallen