Stap 2 in de campagne: Shell roept op tot verminderen CO2 uitstoot… met schaliegas

5933650150 F1082B1570
Peter Voser. Foto: Friends Of Europe, Flickr

Het is alsof een slager zijn klanten vertelt dat ze zijn gehaktballen niet moeten kopen. Peter Voser, topman van Shell, waarschuwt vandaag in een opiniestuk in Shell voor de snelgroeiende CO2-uitstoot. Dat Shell dit roept is opmerkelijk: het bedrijf investeert honderden miljarden om de laatste drupjes olie uit vuile teerzanden en diepe ijszeeën te halen en is de motor van onze fossiele economie. Heeft het bedrijf zich bekeerd? Keert Shell terug op zijn schreden, en gaat het nu zijn honderden miljarden gebruiken om zonnecentrales te bouwen en windparken te openen?
Nee, mensen, het is de volgende stap in de campagne om ons aan schaliegas te krijgen.
Wie het opiniestuk leest, krijgt in eerste instantie de indruk dat het een bezorgd bericht is over hoe de wereldbevolking groeit en steeds meer CO2 uitstoot. Shell roept op om “samen in actie te komen” tegen de “crisis rond energie”. Tot zover klinkt het sympathiek.
Maar in de bijzinnen die door dit betoog geweven zijn, staat wat Shell echt wil: meer schaliegas. Voser noemt 3 argumenten voor schaliegas en schalieolie:
* Het ontwikkelen van nieuwe schalievelden voor de winning van olie en gas kan de druk op bestaande natuurlijke hulpbronnen opvangen.
* Gas (lees: schaliegas) is een goede vervanger voor de meest vervuilende bron van energie: kolen.
* Gas kan ook de groei van hernieuwbare energie ondersteunen. Het is namelijk nodig om als “back-up” te functioneren als windmolens en zonnepanelen even geen energie leveren.
Het klinkt allemaal heel redelijk, maar eigenlijk stelt Voser zijn klanten voor om biefstuk te kopen in plaats van gehaktballen. Want het is Shell die veel gaat verdienen aan een eventuele overstap op schaliegas. En dat lees je niet in het sympathieke opiniestuk.
We zeiden het vorige week ook al: bij de winning van schaliegas (en schalieolie) zijn het de grote bedrijven die de voordelen krijgen, en zijn het de burgers die de rekening betalen. Bij zonne-energie en windenergie is het precies andersom: burgers zien de voordelen direct terug in hun portemonnee, en bedrijven à la Shell verdienen er nauwelijks aan. Want, we herhalen het nog maar een keer, de zon schijnt gratis en de wind waait ook voor nop.
Het zal nog wel een tijdje doorgaan, deze campagne voor schaliegas, op verschillende manieren en in verschillende media. Maar stel je zelf elke keer als je een opiniestuk of nieuwsbericht leest deze vraag: wie verdient er aan dit voorstel?
Bron: Trouw
Lees ook
Shell zegt nee tegen windenergie op Noordzee
Grootste zonpark van Nederland moet Gennep uit rode cijfers halen
De energierevolutie van en voor burgers

Over de schrijver

10 gedachten over “Stap 2 in de campagne: Shell roept op tot verminderen CO2 uitstoot… met schaliegas”

 1. Als het Shell of andere bedrijven lukt om schaliegas zonder schade aan het milieu uit de grond te halen, dan zie ik ze dat bijzonder graag doen. De door Shell genoemde argumenten zijn prima argumenten.

  1. Je kunt geen fossiele brandstoffen verbranden zonder schade aan het milieu te doen.
   Daarom moeten ons best gaan doen om >minder< , en niet >meer< fossiele brandstoffen te gaan verbranden …

   1. Maar het verbranden van aardgas, schaliegas en groengas geeft minder CO2 dan het verbranden van aardolieproducten. Dat komt omdat die gassen voor verreweg het grootste deel uit methaan bestaan, waardoor er bij verbranding meer water gevormd wordt en minder kooldioxyde. (Natuurlijk moet je wel voorzichtig zijn dat methaan niet in de atmosfeer terecht komt.)

 2. "Want, we herhalen het nog maar een keer, de zon schijnt gratis en de wind waait ook voor nop."
  Tja, en olie en gas komen ook gratis uit de grond.
  Oh, dat kost geld om het uit de grond te halen? En zonnepanelen en windmolens kosten geen geld?

 3. Dat punt van die backup hoor je ook steeds. Klinkt redelijk en aannemelijk.
  Maar we kunnen ook gebruik maken van 100% recyclebare accu's (die zijn er al) die een huishouden 's nachts en 's avonds van energie voorzien.
  Voor de zonarme winterperiode kunnen we zorgen dat we heel veel zonne-energie over houden die we kunnen omzetten in methaangas. Dat kunnen we verwerken via brandstofcellen of in een elektriciteitsturbine.
  Back up in de vorm van schaliegas-netwerk is dan niet nodig.
  Wel is het zo dat onze zware industrie waarschijnlijk voorlopig niet met lokale zon – en wind kan voorzien in zijn energiebehoefte. Daarom moeten we daarvoor werk maken van Europees energiegrid, en vooral ook van het Dessertec-plan, zonne-energie uit de woestijn.

  1. Woestijn hebben we ook in Spanje. Waar de werkeloosheid trouwens erg groot is.
   Dus waarom zouden we (weer) onze energie uit Afrika moeten plunderen, terwijl we als Europa ook voor ons zelf kunnen zorgen?

  2. Overigens ben ik het wel met je eens, dat het niet nodig is om nu meer te investeren in fossiele energie vormen zoals schaliegas.
   Laten we eerst ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk 50% – 60% van onze energie behoefte duurzaam opwekken. Pas boven de pak-em-beet 50% wordt de variatie in het aanbod pas problematisch.

  3. – Polen heeft veel kolen en schaliegas. Moeten die schaliegas laten zitten en verder gaan met hun kolen zolang die nodig zijn als aanvulling op zon-windstroom en natuurlijk voor de nu nog grotere warmtevraag?
   – de keten stroom – waterstof – methaan – stroom heeft een rendement van hooguit 40% Bovendien blijft de stroomvraag stijgen. Hoeveel zon-windstroom is dan nodig?
   – Voor we een megalomaan "Europees energiegrid" uitrollen, kunnen we nog kijken aar de 1 tot 2 miljard mensen zonder (een bruikbare) stroomaansluiting.

Reacties zijn gesloten.