Strippende domineesdochter tart fundamentalisten

Religieinbeeld MargreetdeheerSchrijven over religie betekent op eieren lopen. Margreet de Heer wist dus waar ze aan begon, toen ze besloot een boek te schrijven over de 5 wereldreligies. Ze koos daarbij bovendien een bijzondere vorm: een stripboek! Dat is natuurlijk direct al vragen om moeilijkheden, want staat er niet geschreven in de bijbel: “Gij zult geen afbeeldingen maken…” Bovendien is een afbeelding van profeet Mohammed voor moslims al helemaal uit den boze.
Margreet de Heer ontwijkt deze eieren niet in haar boek, integendeel, ze trapt soms –sierlijk en elegant – een ei kapot. Ze deinst er bijvoorbeeld niet voor terug om Mohammed te tekenen wanneer ze zijn levensverhaal vertelt.
Maar kennelijk kan dit gewoon, want het boek ligt nu al enkele weken in de winkels en er zijn geen bedreigingen of verbrandingen geweest.

Daarmee bewijst deze domineesdochter dat je wel degelijk luchtig over geloof kunt schrijven en tekenen zonder dat je andersdenkenden direct tegen je in het harnas jaagt. Margreet de Heer slaagt hierin doordat ze niet alleen alle religies bespreekt met veel tact en een ruime blik, maar ook doordat ze op haar eigen spirituele zoektocht reflecteert met een fijnbesnaard gevoel voor zelfspot. Daar komt bij dat ze zich heel goed realiseert wanneer ze tegen een heilig huisje trapt. Er volgt dan direct een dialoog in stripvorm over het heikele punt. Met deze stijl slaagt De Heer er in om iedereen in zijn waarde te laten en tegelijkertijd uitgesproken persoonlijke meningen te laten horen.

Het boek ‘Religie in Beeld’ biedt zo een frisse blik op wat religie inhoudt en wat de achtergronden van de vijf wereldreligies zijn. Maar het boek is door de persoonlijke invalshoek meer dan een kleurrijk getekend naslagwerk. De cartoonist heeft ook een duidelijke boodschap bij de bespreking van de verschillende geloofsopvattingen: religie betekent verbinden. Jezelf verbinden met iets buiten jezelf dat hoop en kracht geeft.

Op basis van dat inzicht daagt de agnost Margreet de Heer atheïsten en fundamentalisten uit. Tegen atheïsten zegt ze: “Iedereen verbindt zich toch wel met met iets waar hij/zij hoop en kracht in vindt? Liefde, gezin, carrière, geld, … Dus eigenlijk is iedereen religieus!” Om daarna direct relativerend toe te voegen: “Bij “religie” denken mensen aan georganiseerde religie en vooral aan al het slechte dat daaruit voort is gekomen. Natuurlijk is het goed dat we niet langer blindelings de horde volgen en kritisch kijken naar instituties.”

Tegen fundamentalisten roept De Heer: “Religie betekent verbinden, maar wat jullie doen is ontbinden: die hoort er niet bij, en die hoort er niet bij, en die hoort er zeker niet bij. Eigenlijk zijn jullie hartstikke ongelovig! Ik weet zeker dat God het nooit zo bedoeld heeft en dat jullie allemaal zullen branden in jullie eigen persoonlijke hel, als jullie daar niet al zijn.”

Hoewel De Heer bij alle religies duidelijk maakt waarom gelovigen er door geïnspireerd raken, schrikt ze er niet voor terug om ook de keerzijde van religies te benoemen. De misstanden in de vorm van oorlogen en ander geweld. Volgens De Heer is religie hiervan echter niet de oorzaak, dat is de menselijke natuur. Religie is één van de vele excuses om anderen te misbruiken, onderdrukken, martelen of doden.

Wat dat betreft kunnen de andere 4 wereldreligies (islam, christendom en jodendom) nog een voorbeeld nemen aan de visie van De Heer op het hindoeïsme. “Veel religies kun je zien als een boom met een oorsprong en een leer waaruit vertakkingen ontspruiten, het hindoeïsme is als een rivier met verschillende bronnen die samenkomen. Een bruisend geheel van goden en godinnen die in wezen één goddelijke substantie zijn. Onze goden zijn geen alleenheersers maar aspecten van de ene werkelijkheid die een persoonlijkheid hebben aangenomen. De mensheid is een grote familie met een geloof dat voor iedereen een andere vorm heeft.”

Bestel Religie in Beeld online

Lees ook:

Koran en bijbel lijken meer op elkaar dan je denkt
Zondagmiddagdocu: Children of Abraham

Over de schrijver

2 reacties op “Strippende domineesdochter tart fundamentalisten”

  1. Welke moslim of islamkenner kan mij helpen ? Ik wil graag een antwoord op deze vraag: ' Wie heeft ooit de "zwarte steen"verzonnen ? Die staat niet in de Koran vermeld. Waar zegt Allah dat deze steen vereerd moet worden? "
    Is dit geen godslastering ? Een steen vereren ?
    Graag een eerlijk en logisch antwoord! Dus s.v.p. geen verwijzingen naar andere religies of drogredeneringen.
    Weet Roshana misschien een antwword, die weet nogal veel , vindt ze zelf. Of anders de geleerde M.ter Borg. Ik ben zeer benieuwd naar het (hopelijk eerlijke en begrijpelijke )antwoord.!

Reacties zijn uitgeschakeld.