Studenten vragen om groenere opleidingen

Studentennetwerk Morgen openbaarde gisteren het Manifest voor Morgen. Dit tienpuntenplan moet hogescholen en universiteiten bewegen om meer aandacht te geven aan duurzaamheid in de opleiding. Gisteren werd het manifest bekend gemaakt, en een dag later heeft het al meer dan 800 steunbetuigingen gekregen.
Lees ook
Groene generatie vraagt om duurzame educatie
Win een kookworkshop van een chef-kok bij je thuis
Generaalsdochter strijdt voor democratie met summerschool
De initiatiefnemers vinden dat er veel te weinig aandacht is voor duurzaamheid. Lisa Olsthoorn, voorzitter van Morgen: “Wij willen het onderwijs krijgen dat het mogelijk maakt om nu en in de toekomst bij te dragen aan een duurzame samenleving.”
Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, overhandigen de studenten het manifest aan de hogescholen en universiteiten. Bij de overhandiging zijn onder meer Bert van der Zwaan, rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Jan Peter Balkenende en Herman Wijffels aanwezig. Onder leiding van Natasja van den Berg debatteren de aanwezigen over de aanbevelingen in het manifest. Dat gebeurt op een evenement georganiseerd in het Academiegebouw in Utrecht.
Op de website www.manifestvanmorgen.nl kun je het manifest tekenen.
De 10 punten die de studenten van Morgen hebben opgesteld:
De tien actiepunten van het Manifest van Morgen
Wij, studenten van hogescholen en universiteiten, vragen aan alle bestuurders om binnen vier jaar ervoor te zorgen dat:
1. duurzaamheid is ingebed in het curriculum van iedere opleiding in het hoger onderwijs en dat het duurzaamheidscurriculum transparant en toegankelijk is voor iedere student;
2. docenten en medewerkers de opleiding krijgen die nodig is om duurzaamheid op relevante wijze te kunnen integreren in hun werkzaamheden;
3. iedere opleiding duurzame ontwikkeling bij studenten bevordert door de competenties kritisch denken en systeemdenken een integraal onderdeel te maken van de studie;
4. studenten worden ondersteund en gestimuleerd bij een initiatief, stage, bachelor- of masterscriptie op het gebied van duurzaamheid;
5. iedere hoger onderwijsinstelling een interdisciplinair instituut heeft, waar wordt onderwezen over en gewerkt aan oplossingen voor een duurzame samenleving;
6. iedere opleiding in het eerste jaar een duurzaamheidsmodule integreert die in basiskennis voorziet van People, Planet en Pro?t;
7. elke opleiding aandacht geeft aan de geschiedenis en toekomst van het eigen vakgebied vanuit een duurzaamheidsperspectief;
8. opleidingen er naar streven minimaal één van de grote praktijkprojecten duurzaam in te vullen, door bijvoorbeeld in interdisciplinaire teams te werken aan een vraagstuk dat bijdraagt aan een duurzame samenleving;
9. hoger onderwijsinstellingen jaarlijks worden vergeleken door een onafhankelijk aangestelde commissie op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek;
10. studenten aan het einde van hun studie de mogelijkheid hebben een duurzaamheidsaantekening te krijgen op hun diploma wanneer zij zich aantoonbaar hebben verdiept in duurzame ontwikkeling.
Bron: Morgen

Over de schrijver