Verzet tegen windmolens in Drenthe en Zuid-Mexico

Er is een opmerkelijke overeenkomst tussen Drenthenaren en Indianen uit Zuid-Mexico: burgers uit beide groepen verzetten zich tegen de komst van windmolens. Ze vinden dat de molens hen opgedrongen worden, terwijl anderen er rijk...

Lees verder