Alternatief THT dringt verspilling bij 3 op de 5 mensen terug

Tht
Bijna de helft van de Nederlanders (46%) noemt de verwarrende houdbaarheidsdata op verpakkingen de grootste oorzaak van voedselverspilling. Een derde van de Nederlanders is zelfs bang om ziek te worden van producten na het aanbreken van de houdbaarheidsdatum. De term THT, ‘Tenminste Houdbaar Tot’, wordt vaak verward met TGT, die staat voor de uiterste gebruiksdatum ‘Te Gebruiken Tot’.

Slechts 42% van de Nederlanders weet überhaupt dat er een verschil is tussen de twee termen en iets meer dan de helft (54%) kan dat verschil volgens eigen zeggen benoemen. Doel van #THTWegErMee, initiatief van kartonnen verpakkingsproducent Tetra Pak, is het vinden van een duidelijk alternatief. Met hulp van een panel voedingsexperts, representatief onderzoek en social media blijkt dat een nieuwe definitie voor THT van grote invloed zou zijn op het terugdringen van de voedselverspilling in heel Nederland.

Alles beter dan THT, zo vindt Nederland

Dertien voedingsexperts bogen zich onlangs over de mogelijk nieuwe term. De vijf beste uitkomsten zijn vervolgens door Nederland beoordeeld via een representatieve steekproef en social media. Vrijwel alle respondenten geven aan de vijf suggesties minstens even goed te vinden als de huidige aanduiding met THT. Birgit Kamp, Communications Director van Tetra Pak en initiatiefnemer van #THTWegErMee: “Opvallend is de mate van betrokkenheid van de voedingsexperts, de industrie en de maatschappij. Niet alleen de resultaten van dit onderzoek, maar ook andere initiatieven in deze context bevestigen dat dit onderwerp een breedgedragen aandachtspunt is. De combinatie van al deze initiatieven en het draagvlak onder de stakeholders en maatschappij draagt zonder twijfel bij aan bewustwording en vermindering van voedselverspilling. Een positieve bevinding waarvoor we als initiatiefnemer dankbaar zijn.”

Drie op de vijf gooit minder voedsel weg bij duidelijkere definitie

‘Kwaliteit gegarandeerd tot’ is veruit de populairste term en wint met 40% van de stemmen. De ruime meerderheid vindt deze term beter dan de huidige aanduiding, omdat die duidelijk maakt dat producten veelal nog prima te consumeren zijn na het verstrijken van deze datum. Meer dan de helft van Nederland (54%) zal door deze definitie minder bang zijn om ziek te worden van producten die de houdbaarheidsdatum bereikt hebben. 55% van de respondenten zal bij invoering van deze term vaker kijken, proeven of ruiken voor ze voedingsmiddelen weggooien. Daarnaast geven 3 van de 5 Nederlanders aan, met vervanging van de term THT, minder voedsel weg te gooien waarvan de houdbaarheidsdatum is bereikt.

THTWegermee Stem! from THT Wegermee on Vimeo.

Voedingsexperts & consumenten zijn unaniem: THTWegErMee

De vijf voorgestelde alternatieve termen zijn het resultaat van de brainstorm met dertien voedingsexperts rondom #THTWegErMee. Onder andere de volgende voedingsexperts deden mee:

Toine Timmermans (programmamanager duurzame voedselketens Wageningen UR), Corné van Dooren (kennisspecialist duurzaam eten Voedingscentrum), Lucy van der Helm (directeur SIRE), Felix Wilbrink (culinair journalist De Telegraaf), Iens Boswijk (oprichtster Iens.nl), Wilbert van de Kamp (YouthFoodMovement) en Birgit Kamp (Communications Director Tetra Pak).

THTWegermee brainstorm zomer 2015 from THT Wegermee on Vimeo.

Over de schrijver