Tien grensverleggende projecten voor de wereld van morgen

ASN Bank Wereldprijs 2014De ASN Bank biedt groene ondernemers de gelegenheid hun droomwens te helpen realiseren met een prijsvraag. Die prijs heet vanwege mondiale effect dat deze vernieuwende projecten hebben de ASN Bank Wereldprijs. Er zijn 4 prijzen van 10.000 euro mee gemoeid. Al bijna 50 projecten hebben zich ingeschreven. Lees en laat je inspireren door tien hiervan, die wij hieronder in het zonnetje zetten. Deze of een van de andere tientallen projecten kun je steunen via likes op je sociale media, dit verhoogt de kans dat het project wint.

Klik hier voor meer informatie over de ASN Bank Wereldprijs

1.SURES Sustainable Rotating Energy Station

Dagelijks sterven 11.000 vrouwen en kinderen door vervuiling van kookvuurtjes. Het kappen van stookhout verwoest bovendien de omgeving. SURES bundelt zonnestralen en slaat die overdag op in een kleine container. ‘s Avonds kun je daarop koken en licht laten branden. De energiecontainer is verplaatsbaar. Gebruikers kunnen kookplaats en tijd afstemmen op hun dagindeling. Met lesmateriaal kan de doelgroep geïnstrueerd worden. Bewoners kunnen ook de lege energiecontainers op een plek aanleveren om ze daar te laten opladen bij SURES bedrijfjes.

Lees hier meer over SURES

2.Veritas bringing trust to your kitchen

Bijna alle Vietnamese consumenten zijn bezorgd over de vele pesticiden in het voedsel. Veilig voedsel moet worden ingevoerd uit China en is duur en neemt af vanwege een politiek conflict. Veel Vietnamese grond en grondwater is echter sterk vervuild met pesticiden. Slechts 0.1 procent is biologische landbouw. Veritas wil de grond binnen 5 jaar verduurzamen door een combinatie van educatie en distributie, waarbij lokale boeren geholpen worden economisch zelfstandig te worden.

Lees hier meer over Veritas

3. Kan ik binnenkomen?

Het moet in Nederland gewoon worden dat alle leerlingen op middelbare scholen leren wat een mobiliteitsbeperking betekent in het dagelijks leven. En dat alle leerlingen de kans krijgen zelf de inclusieve samenleving dichterbij te brengen. Met  “Kan ik binnenkomen?” loopt een gehandicapte een week stage. Leerlingen brengen de schoolomgeving in kaart en leren die voor hun gehandicapte medemens toegankelijk te maken. Via apps en een website wordt de informatie openbaar gemaakt.

Lees hier meer over Kan ik binnenkomen?

Foto: VDWVM4. Duurzame Bloemisten

Er zijn nu zo’n 80 bloemenzaken die onbespoten bloemen verkopen. Dat kan beter. De coöperatie Duurzame Bloemisten wil duurzame kwekers, handelaren en klanten verbinden om de duurzame bloem op de kaart te helpen in bloemenland Nederland. Afschrikwekkend veel pesticiden gaan er om in de bloementeelt; dit initiatief gaat helpen het tij te keren. Het is ook goed voor het nationale imago en onze handelspositie als Nederland een ‘Duurzaam Bloemenland’ wordt.

Lees hier meer over Duurzame Bloemisten

5. Voedselbos

In Nederland zijn we eraan gewend dat een bos vooral is om naar te kijken. Voedselbos wil het bos zijn originele functie van voedselbron teruggeven zonder in te boeten aan visuele kwaliteit. Als voorbeeld is er de oprichting van het eerste Nederlandse voedselbos waar consumenten naar hartenlust mogen plukken, zoeken en rapen. Elke landbouw betekent een verarming van de biodiversiteit. Behalve een voedselbos met ook kruiden. Verser, gezonder en effectiever bestaat niet.

Lees hier meer over het Voedselbos

6. Plastic Soup Lab

Plastic Soup Lab wordt een website die innovatoren en investeerders wil samenbrengen om de milieuramp genaamd Plastic Soep op te lossen. In de oceanen drijft een ontzaglijke brij van miljoenen kilo’s afvalplastic. Dit is een recyclebare grondstof. Plastic Soup Lab wil het probleem uit de wereld helpen. Op de website komen de nieuwste onderzoeksresultaten te staan, vol bruikbare en betaalbare ideeën om dit veelkoppige monster voortvarend aan te kunnen pakken.

Lees hier meer over Plastic Soup Lab

7. Plant-e, elektriciteit uit levende planten

Plant-e ontwikkelt producten die stroom opwekken met levende planten en die bijvoorbeeld grootschalige elektriciteitsproductie in moerassen mogelijk maakt zonder hierbij het milieu aan te tasten. Tijdens de fotosynthese maakt een plant organisch materiaal aan. Tot 70% van dit organische materiaal gebruikt de plant niet voor groei, zij scheidt dit weer uit via de wortels. Bacteriën breken dit af en geven daarbij elektronen af. Plant-e technologie vangt deze op en zet ze om in bruikbare elektriciteit.

Lees hier meer over Plant-e

8. Smaackmakers

Foto: VDWVMPer dag eten er 2 miljoen mensen in kantines! Een kleine verandering daar kan een enorme impact hebben. Initiatiefnemers van de Plant Power Canteen willen iedereen een duurzaam eten-ervaring geven. Het is een mobiele pop-up kantine die bedrijven bezoekt. Door te inspireren met lekkere duurzame lunch-hapjes, start ze beweging voor een duurzamere kantine vanaf de (kantine)werkvloer.

Lees hier meer over Smaackmakers

9. Emergency housing

Op televisie zien we oorlogen en rampen voorbijtrekken. Ook de vele slachtoffers die hierbij thuis- en dakloos raken blijven hierbij niet onopgemerkt. Overgeleverd aan weersomstandigheden, slechts gehuisvest in een tentje of onder vier stokjes en een stukje blauw plastic moeten mensen verder leven. Emergency Houding biedt een opvouwbare en opklapbare noodwoning die na gebruik weer opgevouwen en opgeslagen kan worden. Dit noodhuis kan slachtoffers beter een beschutte, veilige en droge slaap gelegenheid bieden en voor meer levens vreugde scheppen.

Lees hier meer over Emergency housing

10. RiziQi

RiziQi is een mens-aangedreven energieopwekker, geschikt voor ontwikkelingslanden. Het is een accessoire die op elke fiets kan worden geïnstalleerd, en die van de fiets een soort hometrainer maakt. De energie opgewekt door trappen, zet het apparaatje om in elektriciteit die wordt opgeslagen in twee batterijen. Deze energie kan voor vele toepassingen worden gebruikt. Met het huidige prototype kan in 45 minuten fietsen genoeg energie worden geleverd voor 2 uur televisie, 60 uur aan telefoon opladen en 40 uur licht.

Lees hier meer over RisiQi

Klik hier voor meer informatie over de ASN Bank Wereldprijs

Lees ook
Greenup automaat beloont leerlingen voor recycling afval
ONE NIGHTS TENT: na wilde nachten weer een schoon festivalveld
EzSupport app wil einde maken aan berg elektronisch afval

Over de schrijver