Tien redenen waarom groene mensen gelukkiger zijn

Foto: Bassi Baba, Flickr

Links en rechts. Banken, burgers en overheid. Iedereen is het er nu wel over eens dat we onze levensstijl moeten veranderen om het onvervangbare ecosysteem van de aarde in stand te houden. Punt is alleen: het is niet zo makkelijk om ons luxe leven te veranderen, want wat krijgen we er voor terug? Zeewier, geitenwollensokken en fietsen in de regen?

Nee, volgens recente wetenschappelijke onderzoeken schenkt een duurzame levensstijl ons een gelukkiger leven met meer voldoening. De sleutel tot een groener leven voor de massa zou daarom wel eens kunnen liggen in de zogenaamde ‘duurzame dubbel’. Levensstijl keuzes die bijdragen aan welzijn én duurzaamheid.

De website Positive News somt 10 redenen op waarom groene mensen deze duurzame dubbel kunnen ervaren:

1. Localer leven

Door je werk en privé zo in te richten dat je minder hoeft te reizen, houd je meer tijd over voor familie- en vermaak. Dat zorgt voor een sterke geluksimpuls.

2. Bekend in de buurt

Wanneer je meer locaal leeft, werkt en winkelt, krijg je vaker contact met mensen in je buurt. Dit is van fundamenteel belang voor je welzijn, want mensenlijke relaties blijken keer op keer de belangrijkste factor voor geluk.

3. Actief reizen

Lopen, fietsen of skaten in plaats van autorijden heeft een dubbel gezondheidseffect, want het geeft je kans op lichamelijke beweging terwijl het de schadelijke effecten van gemotoriseerd vervoer vermindert.

4. Verbinding met de natuurlijke wereld

Mensen die zich zorgen maken over het verlies van biodiversiteit tonen een psychische relatie met andere organismen en blijken hiervan een psychologisch voordeel te hebben. Groene mensen voelen zich vaak verbonden met andere levende wezens en de natuurlijke ruimte. Dit kan een bron van inspiratie en verrijking.

5. Minder keuzestress

De moderne maatschappij kent een overvloed aan keuzes. Mensen die kiezen voor een groene lifestyle brengen al die keuzes terug tot een simpele keuze: hoe kan ik bijdragen aan een duurzamere wereld? Deze missie werkt bevrijdend en verbindt bewuste consumenten met een hoger doel.

6. Minder materialistisch

Groene mensen zijn over het algemeen minder geïnteresseerd in materiele zaken, wat resulteert in een lager consumptiepatroon en dus lager grondstofverbruik. De ecologische voordelen hiervan zijn duidelijk, maar het blijkt dat je er ook gelukkiger van wordt. Amerikaans onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat mensen gelukkiger worden wanneer ze geld uitgeven aan ervaringen dan aan fysieke zaken.

7. Meer activiteiten om van te genieten

Stoppen met streven naar welvaart en bezit geeft ons de kans om te werken aan zingevender zaken of om meer tijd en ruimte te hebben voor creativiteit, hobbies en vriendschappen. Hier tijd voor vrij maken blijkt een sterk recept voor geluk.

8. Persoonlijke groei

Groene mensen lijken de top van de Maslow-pyramide te hebben bereikt. Hun basisbehoeften zijn vervuld zoals eten en een dak boven hun hoofd. Ze hebben zich dusdanig ontwikkeld dat ze hun aandacht nu richten op een betere wereld. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd om anderen en de planeet te helpen. Dit geeft meer zin aan hun eigen leven, waardoor ze zelf ook gelukkiger worden.

9. Sociale verwezenlijking

De ecologische crisis kan alleen het hoofd worden geboden door wereldwijd samen te werken en onze waarden fundamenteel te veranderen. In het streven naar een duurzamere wereld zou de maatschappij daarom wel eens een nieuw tijdperk kunnen ingaan van vrede en harmonie met de natuur.

10. Hoger bewustzijn

Groene mensen zijn zich vaak bewust van de ecologische samenhang tussen alle leven op aarde. Het ervaren van deze eenheid maakt dat mensen harmonie en rust voelen.

Bronnen:Positive News en Ecohustler

Lees ook:

Verbeter je humeur in 5 minuten

Minder neerslachtig met deze natuurlijke tips

Om de wereld gelukkiger te maken heb je alleen een glimlach nodig

Over de schrijver

1 reactie op “Tien redenen waarom groene mensen gelukkiger zijn”

Reacties zijn uitgeschakeld.