Tien tactieken die je geluk bevorderen

Bron: Flickr, Smile E****
Bron: Flickr, Smile E****

Geluk is niet iets wat je volledig in de hand hebt. Wie echt gelukkig wil worden zou zich zich niet alleen af moeten vragen hoe gelukkig hij zelf is. Het helpt namelijk als iemand zich ook afvraagt hoe gelukkig zijn familie is, zijn vrienden, zijn collega’s.  Onderzoek bevestigt dat echt geluk te vinden is bij mensen die een goed afgewogen portefeuille hebben vol succesvolle gelukstactieken. Hier zijn er tien.
Lees ook
Acht redenen waarom familie en vrienden je gezond houden
[adrotate group=”1″]
Uitgestelde Koffie: sympathieke facebook-hit nu ook in Nederland
1. Schep een hecht weefsel van relaties om je heen en blijf dat onderhouden: familie, buren, geestverwanten. Sterke, betekenisvolle relaties werken als buffer tegen depressies. Depressies zijn dramatisch toegenomen in de laatste zestig jaar. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) voorspelt dat in 2020, depressie wereldwijd de op een na belangrijkste oorzaak van sterfte is, met gevolgen voor bijna een derde van alle volwassenen. Een  belangrijkste factor voor depressie is dat zo vele mensen gescheiden leven van hun familie en geestverwanten.
2. Streef emotionele bevrediging na. Zoals je in een fitnesscentrum een training op maat bestelt voor fitnessdoelen te halen, doen gelukkige mensen dat met emotionele doelen. Zij scheppen omstandigheden die gelegenheid bieden, vriendelijk te zijn en dankbaarheid te tonen.
[adrotate banner=”11″]
3.  Wees dankbaar. Dankbaarheid doet je lichaam goed en helpt tegen stress en negativiteit. Het verhoogt iemands gevoel van eigenwaarde als hij zich realiseert hoeveel hij heeft bereikt. Onderzoek suggereert een sterk verband tussen dankbaar zijn en tevreden zijn met je leven.
4.  Denk optimistisch. Ten eerste, richt je energie op  gebieden die je kunt beïnvloeden. Weet wanneer te stoppen als dingen niet werken of als inspanningen niets opleveren. Ten tweede, denk bij tegenslag: ook dit gaat voorbij. Omarm tegenspoed en zie in dat hobbels in de weg maar tijdelijk zijn. Ten derde, denk in compartimenten: sta niet toe dat tegenslag op één gebied  invloed heeft op andere aspecten van je leven.
5.  Help een ander. Gelukkige mensen doen vaak aan vrijwilligerswerk. Onderzoek toont een sterk verband aan tussen bevorderen van andermans welzijn en je eigen gezondheid en lang leven. Goede daden scheppen een goed gevoel over jezelf en anderen. Deze positieve emoties verbeteren je psychische en fysieke weerbaarheid. Een driejarig onderzoek volgde vijf vrouwelijke multiple-sclerosepatiënten die 67 lotgenoten hielpen. De gezondheidseffecten waren groter bij hen dan bij wie ze ondersteunden.
6.  Ontdek dat materiële rijkdom slechts een klein deel van je geluk oplevert. Gelukkige mensen kunnen goed inschatten hoeveel vreugde bezit zo ongeveer kan brengen.. In haar boek ‘Het Hoe van Geluk’ vertelt psychologe Sonja Lyubomirsky  dat in 1940 Amerikanen zich gemiddeld ‘heel blij’ voelden. Zij gaven zichzelf hiervoor een 7,5. Tegenwoordig,  met al onze iPods, snelle auto’s en een meer dan dubbel zo hoog inkomen, is de gemiddelde geluksscore 7,2.  Streven naar bezit brengt dus geen geluk en voorspelt zelfs ongeluk. Een onderzoek mat bij 12.000 achttienjarige eerstejaars studenten hun tevredenheid. Twintig jaar later kregen zij dezelfde vragen. Zij die als student materialistische ambities hadden, waren op hun 37ste minder tevreden met hun leven dan voorheen.
7. Ontwikkel strategieën om met tegenslag om te gaan.  Gelukkige mensen ervaren net zo goed stress en teleurstellingen, maar ‘handelen’dit anders door ‘post-traumatische groei’ te scheppen. Dit is  het vermogen jezelf positief te veranderen door uitdagingen. De onderzoekers Tedeschi en Calhoun, onderscheiden vijf groeigebieden na een ervaring die je op de proef stelt: nieuwe waardering voor het leven, herkennen van nieuwe levenspaden, een krachtiger persoonlijkheid, verbeterde relaties en spirituele groei. Gelukkige mensen leren door te onderzoeken hoe uit moeilijkheden positieve dingen te halen.
8. Richt je op gezondheid. Probeer zo goed mogelijk te zorgen voor je lichaam en geest en probeer stress te hanteren. Focussen op je gezondheid omvat meer dan sporten en eten. Het betekent, je gedragen als een gelukkig iemand. Dat betekent veel lachen, actief leven en de dingen die je doet, doen met veel energie en enthousiasme.
9. Ontwikkel je spiritualiteit. Volgens Lyubomirsky, is er groeiend wetenschappelijk bewijs dat  religieuze mensen gelukkiger zijn en gezonder en dat ze sneller herstellen van verwondingen. Ed Diener en Robert Biswas-Diener achten in hun boek ‘Geluk: het mysterie van psychologische rijkdom’ spiritualiteit zelfs essentieel voor geluk omdat die ons verbindt met dingen groter dan wijzelf.
10. Focus op wat je wil bereiken en blijf daar menselijk in.  Gelukkige mensen leven sterk vanuit waarden en doelstellingen. De Amerikaanse psycholoog Chris Peterson lichtte dit eens zo toe: “Al die kleine dingen die een mens gelukkig maken stelde ik voortdurend uit als  jonge volwassene. Gelukkig besefte ik bijtijds dat ik nooit tijd voor al die dingen zou hebben, tenzij ik er tijd voor zou gaan maken. Dat was het begin van de rest van mijn leven.”
Bron: Huffington Post

Over de schrijver