Tip 6: dit kan Rutte doen tegen de volgende crisis

RutteRobert Zoellick , president van de Wereldbank, waarschuwt dat de wereldeconomie een nieuwe en gevaarlijkere fase in gaat, met nog maar weinig ruimte voor de ontwikkelde landen. Vooral de Europese schuldencrisis baart hem zorgen. De maatregelen van de Europese leiders schieten tot nu toe tekort. Een nieuwe crisis valt dus niet uit te sluiten. En Nederland kan daar als klein land met een open economie weinig tegen doen. Maar we kunnen ons er wel tegen wapenen.

Econoom en onderzoeksjournalist Bart de Koning somt in het magazine Maarten (nr 4, augustus/september 2011) 6 maatregelen op die het kabinet kan nemen om de Nederlandse economie klaar te stomen voor de eenentwintigste eeuw. Met een nieuwe crisis op de loer kan het kabinet Rutte niet lang meer om deze hangijzers heen.

1 Moderniseer de ontslagbescherming
De ontslagbescherming weerhoudt bedrijven er van mensen aan te nemen, omdat ze bang zijn dure krachten niet meer kwijt te raken. Hoogopgeleide kenniswerkers worden beschermd alsof ze onmondige fabrieksarbeiders zijn. Maar bedrijven mogen onder bepaalde omstandigheden vast personeel inruilen voor flexwerkers. Hierdoor blijven hoogopgeleide managers beschermd, maar de postbode is de pineut.

2 Geef subsidies aan bedrijven die het nodig hebben
Subsidies kmen altijd terecht bij bestaande bedrijfstakken (water, landbouw) en gevestigde namen (Philips/Stork). Uitgerekend bedrijven die geen steun nodig hebben.

3 Breng het onderwijs weer op een hoger peil
Nederland heeft structureel veel te weinig over voor goed onderwijs. Vanuit een puur economische standpunt is het onverstandig om niet te investeren in jonge hersenen.

4 Verlaag de administratieve lastendruk
Doe dat echt, en houdt het niet bij loze beloftes, zoals alle kabinetten sinds Paars I deden.

5 Versimpel de belastingen
Belastingen zijn nog steeds nodeloos ingewikkeld, waarbij de overheid via talloze gedetailleerde regelingen geeft en neemt. Met als gevolg allerlei onbedoelde neveneffecten. Tweede inkomens worden in Nederland bijvoorbeeld onnodig hoog belast, waardoor het voor veel vrouwen onaantrekkelijk is om te werken.

6 Durf de hypotheekrenteaftrek aan te pakken
In totaal subsidieert de overheid het eigenwoningbezit met zo’n 15 miljard euro, een enorme verstoring van de huizenmarkt en arbeidsmarkt. Die miljarden moeten eerst via de inkomstenbelasting binnengehaald worden.

Lees ook:

Failliet Duits dorp ontwikkelt energiemodel van de toekomst

Vergeet de AEX, deze cijfers tellen echt voor een duurzame economie

Over de schrijver