Top 4 mythes over Europa

Foto: Motiqua, Flickr

Tijdens de aanstaande verkiezingen van 12 september is Europa een belangrijk thema. Voor- en tegenstanders roepen van alles en nog wat over de politiek op het oude continent, maar hoe zit het nu echt? De Groene Amsterdammer prikte 10 mythes door op basis van uitgebreid bronnen onderzoek en gesprekken met talloze hoogleraren, denktanks, euro-ambtenaren en waakhonden. hetkanWel selecteerde hieruit een top 4.
1 De Europese Unie kost ons miljarden
Nederland is al jaren één van de grootste netto-betalers aan Europa. Per jaar betalen we tweehonderd euro per Nederlandse burger. Maar we verdienen ook tweederde van ons nationaal inkomen met export en driekwart daarvan gaat naar Europa. De vrije interne Europese markt is voor ons dus erg belangrijk. Je kunt die €200,- per persoon daarom ook zien als een contributie voor de vrije markt. Maar hoeveel levert die ons dan op? Dat heeft het Centraal Planbureau in 2011 vrij nauwkeurig berekend: de vrije markt levert Nederlanders gemiddeld een maandsalaris per jaar op, en de euro maximaal een weeksalaris. Bij elkaar ongeveer €1750,-, veel meer dus dan die €200,-.
2 De Europese Unie schrijft 80% van onze wetten voor
Populaire misvatting onder eurosceptici: 20% van de wetten wordt nog in het land zelf gemaakt, de rest komt uit Brussel. Maar toen juristen en bestuurskundigen het aantal wetten turfden dat direct aan Europese regels refereerde, vonden ze een heel ander resultaat. Ongeveer één op de vijf wetten was beïnvloed door Europa. Wél blijken per rechtsgebied enorme verschillen: tweederde van de milieuwetgeving is door Europa beïnvloed, terwijl dat slechts voor 6% van de onderwijswetten geldt.
3 De Europese Unie geeft te veel geld uit
Het budget van de gehele EU betreft 147,2 miljard, ongeveer één procent van het bruto nationaal product van alle landen samen. ‘Een half kopje koffie per dag’, volgens Brussel zelf. Maar dat zegt op zich nog niks, waar het om gaat is: wordt dat geld voor de juiste dingen gebruikt?
Hierop valt wel iets aan te merken, want de grootste kostenposten zijn cohesiebeleid (rijke landen helpen arme) en gemeenschappelijk landbouwbeleid. Vooral dat laatste is nogal discutabel, want met het kunstmatig in stand houden van prijzen voor landbouwproducten schieten we weinig op.
Ook bij het cohesiebeleid zijn twee grote problemen: het geld wordt vaak niet uitgegeven of niet aan nuttige dingen en de resultaten zijn ook nog eens nauwelijks te beoordelen. De Europese Rekenkamer probeert het sinds 2001, maar heeft nog geen positief oordeel kunnen geven.
De EU geeft dus relatief gezien niet zo veel geld uit, maar als het vooral gaat naar verkwistende subsidies voor boeren en moeizame projecten, is elke euro te veel.
4 De Europese Unie is ondemocratisch
De EU is niet één staat met één parlement dat één regering controleert. Maar dat wil een overgrote meerderheid van de Europeanen ook helemaal niet. Dus kent Europa een indirecte democratie. De raad van ministers, waar de belangrijke besluiten wordt genomen, legt verantwoording af aan notionale parlementen. Er is geen directe Europese vertegenwoordiging, maar nationale controle. En die is goed verankerd.
Lees ook:
Merkel wil Europa van twee snelheden
Europa weigert smerige olie uit teerzanden
Brussel wil vissers helpen: betalen voor plastic

Over de schrijver

1 reactie op “Top 4 mythes over Europa”

  1. Zolang het Europarlement zowel in Brussel als in Straatsburg samenkomt, vind ik het bepaald geen mythe dat de EU teveel geld uitgeeft. Het aanhouden van 2 gebouwencomplexen en het heen-en-weer gereis is gewoon geldverspilling.

Reacties zijn uitgeschakeld.