TTIP-leaks moeten leiden tot transparantie en een eerlijk debat

Bron: Ondernemers Van Nu
Bron: Ondernemers Van Nu
Nederlandse maatschappelijke organisaties reageren geschokt op de vandaag geopenbaarde onderhandelingsteksten in de TTIP-leaks. Greenpeace, Milieudefensie, het Transnational Institute (TNI), Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en foodwatch constateren dat de zorgen in de Nederlandse samenleving over de gevolgen voor duurzame ontwikkeling meer dan terecht zijn. Zij stellen twee concrete eisen: het moet afgelopen zijn met de geheime status van de onderhandelingen en het verdrag met Canada (CETA) moeten opnieuw tegen het licht gehouden worden. Vooral de invloed van het bedrijfsleven op de teksten is onacceptabel.
Coördinator Jurjen van den Bergh stelt namens de partijen: “Hoe meer mensen weten over TTIP en CETA, hoe kritischer ze zijn. Nu iedereen kan lezen waar over gepraat wordt, moet de boodschap bij minister Ploumen duidelijk aankomen: burgers willen weten hoe het precies zit, dus gooi de luiken open en ga het debat aan.”

Openheid is essentieel

De maatschappelijke organisaties trekken naar aanleiding van de leaks twee concrete conclusies: allereerst moeten deze het einde betekenen van de geheime onderhandelingen over handelsverdragen. Openheid over de inzet en de voorlopige resultaten is nu essentieel. Verder moet met de kennis uit de TTIP-teksten opnieuw naar het CETA-verdrag gekeken worden.
Uit de gepubliceerde teksten blijkt dat het bedrijfsleven bij de TTIP-onderhandelingen aan tafel zat en vergaande invloed had op de onderhandelingsteksten. De organisaties roepen minister Ploumen op helderheid te eisen bij de Europese Commissie over de invloed van deze bedrijven op de onderhandelingen en de gevolgen hiervan voor het milieu,
dierenwelzijn, voedselstandaarden en de Nederlandse en Europese rechtsstaat.

Maatschappelijk verzet tegen TTIP neemt toe

Eerder deze week nam de Tweede Kamer al een motie aan dat CETA niet voorlopig in werking mag treden, totdat het parlement erover gesproken heeft. Het maatschappelijk verzet tegen TTIP en CETA neemt ondertussen toe. In een jaar tijd is de steun voor TTIP in Nederland gekelderd en de krappe meerderheid die er nog was, zal er naar verwachting na vandaag
niet meer zijn.
De onderhandelaars lijken haast te willen maken, maar de roep om zorgvuldigheid en openheid wordt steeds groter. Deze terechte eis lijkt nu nog relevanter. Van den Bergh: “De gelekte teksten over TTIP laten zien dat de garanties die we krijgen van Ploumen en de Europese Commissie lang niet zo hard zijn als ze lijken. Beloftes over bescherming van milieustandaarden, het weren van chemische stoffen en het voorkomen van claims halen soms zelfs de onderhandelingstafel niet eens.”
Lees ook: TTIP: wat houdt het verdrag precies in?
Bron: Milieudefensie

Over de schrijver