Utrecht heeft Parijs niet nodig voor stevig klimaatbeleid

Bron: Guilhem Vellut, Flickr,  Cc By 2.0
Bron: Guilhem Vellut, Flickr, Cc By 20
Over het resultaat van de klimaattop in Parijs lopen de meningen sterk uiteen. Optimisme en pessimisme strijden om voorrang. Maar wat de uitkomst ook is, voor D66 Utrecht staat één ding vast: wereldleiders hoeven ons niet te vertellen dat we nu actie moeten ondernemen. Dat vragen onze eigen inwoners al. De Utrechtse raad moet daarom niet langer praten over het Energieplan, maar de wethouder hiermee aan het werk zetten.

Tijdens de klimaattop in Parijs bepalen politieke leiders uit de hele wereld hoe we ontwrichtende klimaatverandering kunnen voorkomen. Daarvoor zijn ingrijpende maatregelen nodig, maar die leveren ook grote economische kansen op. Als we nu kiezen voor schone energie en energiebesparing krijgen we bijvoorbeeld veel lagere vaste lasten, omdat onze huizen geen energierekening meer hebben. Daarnaast nemen innovaties op dit gebied een hoge vlucht wat voor veel nieuwe banen zorgt.

Ambitieus energieplan van inwoners

Utrechters zien deze kansen en voelen de urgentie voor klimaatactie. We praten dan niet alleen over innovatieve bedrijven zoals LomboxNet dat voor een wereldprimeur zorgde met slimme laadpalen. We praten dan ook over onze inwoners.
Er vonden dit jaar stadsgesprekken Energie plaats, waarbij 165 Utrechters een Energieplan maakten. De deelnemers waren gekozen via een selectieproces dat een behoorlijk goede afspiegeling van de bevolking opleverde. Ondanks hun verschil in leefstijl en levensfase waren de deelnemers heel eensgezind over hun ambities: een klimaatneutraal Utrecht in 2030. En liever nog eerder.

Ze willen die ambitie op hoofdlijnen bereiken door vol in te zetten op zonne-energie, energiebesparing en elektrisch vervoer, naast fietsen en OV. Er moeten bijvoorbeeld zonnepanelen komen op zoveel mogelijk daken, maar ook op de grond, bijvoorbeeld bij geluidswallen of industrieterreinen. En we moeten streven naar energieneutrale woningen en kantoren.

De investeringen die het plan vraagt verdienen zichzelf in 15 jaar terug. Bovendien levert het plan duizenden banen op voor de stad en de regio.

De wil is er, de techniek is er klaar voor

De wil om onze economie te verduurzamen is er dus. Bovendien groeien de technologische mogelijkheden. Verbrandingsmotoren en fossiele brandstoffen kunnen binnenkort simpelweg niet meer concurreren met slimme en schone technieken, laat staan met de zon.
Zonnecellen zijn sinds 1970 200 keer goedkoper geworden en het rendement is sterk verbeterd. Alle fossiele brandstoffen zijn sindsdien alleen maar duurder geworden. De kostendaling van zonne-energie gaat bovendien gewoon door. In 2020 zijn panelen nog eens 50% goedkoper. Bij accu’s valt dezelfde trend waar te nemen.

Samen met de stad meters maken

Dus onze stad vraagt om actie voor het klimaat en de techniek staat klaar. Maar wat doet de Utrechtse raad? Die vergadert nog steeds over het Energieplan. Terwijl burgers en bedrijven buiten het stadhuis aan de slag willen. De ondernemers van Industrievereniging Lage Weide willen bijvoorbeeld 30% CO2 besparen in 2020. Ze krijgen daarmee een lagere energierekening en een beter imago.

D66 Utrecht wil daarom dat de wethouder snel aan de slag gaat met het Energieplan. We hopen daarbij op de steun van een ruime raadsmeerderheid, want volgens ons hebben we nu lang genoeg gepraat. Wellicht kan het plan perfecter en lijkt een klimaatneutraal Utrecht nu nog moeilijk voorstelbaar. Toch zal het niet voor het eerst zijn dat een schijnbaar onmogelijk transitie wél kan, als de wil er is en de techniek klaar staat.

In 1900 reden er nauwelijks auto’s in New York. Vervoer ging per koets. Maar in 1913 reden er bijna alleen nog auto’s. Paard en wagen waren verdwenen uit het straatbeeld. Binnen 13 jaar was de hele stad overgeschakeld op een nieuwe technologie.

Zo’n transitie kunnen we nu realiseren in Utrecht. Als we samen met de stad meters maken.

Matthijssienot_KleinMatthijs Sienot is raadslid voor D66 Utrecht. Volg @matthijssienot ook op Twitter en Facebook.

hetkanWel moedigt een open discussie aan over een duurzame samenleving. Ben jij politiek actief of zie je duidelijk voor je hoe we de wereld groener, eerlijker en leuker kunnen maken? Neem contact op met onze redactie over plaatsing van je opiniestuk.

Over de schrijver

1 gedachte over “Utrecht heeft Parijs niet nodig voor stevig klimaatbeleid”

  1. Pingback: Hoe komt Utrecht in de wereldtop van duurzame steden?

Reacties zijn gesloten.