Utrechters ruziëen over impact van windmolens. Vergelijk hier de foto’s

Combi
Combi Van Foto’S Van Gemeente Utrecht (Links) En Buren Van Lage Weide (Rechts)

Windmolens blijven de gemoederen van Utrechtse burgers bezig houden. De gemeente wil een flink aantal molens in het industriegebied Lage Weide plaatsen. Ze verspreidde bewerkte foto’s waarmee burgers en politici konden zien wat de visuele impact van de nieuwe windmolens zou zijn. Een aantal bewoners die dichtbij het industrieterrein wonen, zijn het absoluut niet eens met de plaatsing van de windmolens. Zij verenigden zich in het bewonersplatform Buren van Lage Weide en kwamen met alternatieve visualisaties. Op deze foto’s lijken de windmolens veel hoger, en hebben ze veel meer impact op de leefomgeving, zoals huizen en het landschap. Om het nog ingewikkelder te maken is er nog een actiegroep gestart, Wij Willen Wind Nu. Deze groep Utrechtse burgers wil wél windmolens, en vind deze zelfs “duurzame iconen” voor Utrecht.
Wie heeft er nu gelijk? Oordeel zelf en bekijk hier de verschillende visualisatie van zowel de gemeente als van Buren van Lage Weide
[imagebrowser id=46]
De eerste drie foto’s zijn van de gemeente Utrecht, de laatste drie van Buren van Lage Weide.
Lees ook
Hollandse kaas een sprookje? Hier bestel je echt duurzame kaasjes
Utrechtse burgers spreken zich uit vóór windmolens
In sommige landen is windenergie al goedkoper dan kolenstroom

Over de schrijver

31 gedachten over “Utrechters ruziëen over impact van windmolens. Vergelijk hier de foto’s”

 1. Ben benieuw naar de gebruikte software en methode van visualiseren van beide impressies. Een goede uitleg van beide partijen kan mij overtuigen wat de correcte visualisatie is….
  Wat mij betreft trouwens een verbetering van de horizon…..

 2. Ik heb van meerdere locaties geprobeert om de windmoles rond amsterdam als horizon vervuiling te fotograferen, dat is niet gelukt.
  Steeds maar weer zijn er andere objecten, zoals de electriciteitscentrale, de kranen van Cerus, de olie opslag,… enz. enz. … noem maar op , die het beeld verstoren.
  En zijn in Nederland zo ontzettend veel contructies die de horizon bepalen dat een windmolen daartussen helemaal niet meer opvalt.
  Bovendien hoor ik niemand klagen over de windmolens van 200 jaar terug, zou het dan toch gewoon een stukje gewenning zijn ??????

  1. Die windmolens van 200 jaar terug zijn een stuk kleiner, een stuk vriendelijk, zien er mooi uit en zijn geen problemen voor de gezondheid (met name slapeloosheid) Helaas, molens van 150 meter hoog (draaiende kermis met flikkerende lichten) wel.
   En deze molens komen bij 10.000 gezinnen te staan, lees 10.000 gezinnen. Niet bij één boerderij die er veel geld aan verdient. Om zoveel mensen op te offeren met gezondheidsklachten (stel 1 % wordt ziek; dat zijn 1000 mensen) vind ik misdadig ! De vleermuizen en b.v. de Roergans krijgen in ons land meer bescherming dan de mens én onze kinderen; zij zullen in dit milieu moeten opgroeien tussen palen van 190 meter hoog (ook daar wordt nu weer over gesproken, dat is het laatste nieuws).

 3. Het is al lang bekend uit allerlei onderzoeken dat mensen van geluidsoverlast hoge bloeddruk krijgen en andere gezondheidsproblemen. Ik ben erg voor duurzame energie, lid van Greenchoice 100% wind, maar niet ten koste van de gezondheid van mensen. Er zijn voldoende plekken in Nederland, ook rond Utrecht waar niet zoveel mensen vlakbij wonen. Ik begrijp niet goed waarom lage weide is gekozen als locatie. In de stad kan je m.i. beter gebruik maken van zonne-energie, daar heeft niemand last van. Of aardwarmte onderzoeken een hele mooie vorm van duurzame energie.

  1. Aardwarmte is in proeffase en zonnepanelen worden ook gebruikt.
   "voldoende plekken in Nederland, ook rond Utrecht" Waar, in de heel prov. Utrecht staan nog nauwelijks windmolens, juist omdat steeds geroepen wordt "voldoende plekken in Nederland".
   Wind is momenteel de beste vorm van duurzame energie.

 4. Gewoon bouwen en ophouden met zaniken. Vind iemand de masten met elektriciteitskabels mooi? Daar hoor ik niemand over. Iedere plaats, groot of klein, zou zelfvoorzienend moeten worden en serieus gaan denken aan consuMINDEREN. Moet je eens kijken wat de CV een graad of twee terug al oplevert… En waarom moeten andere dan fossiele energiebronnen altijd super renderen? Renderen op leefgenot in een schone wereld noem ik ook renderen!

 5. Mooie post. Ik kan eerlijk gezegd niet beoordelen wie er nu gelijk heeft. Punt is overigens wel dat horizonvervuiling niet het enige probleem schijnt te zijn.
  Ook geluidsoverlast en gezondheidsproblemen van omwonenden zijn in het geding. Volgens sommige tegenstanders spreken onderzoeken spreken elkaar hierin elkaar weliswaar tegen, maar zeker is dat wanneer de molens dichtbij bewoond gebied staan er gezondheidsproblemen ontstaan.
  Mij is niet duidelijk hoe dichtbij.
  Eerlijk gezegd vind ik dat er een onafhankelijke instantie een uitspraak moet doen over de verschillende tegenwerpingen, zodat de plaatsing van de windmolens op de juiste wijze geschiedt.
  Verder denk ik dat het ook helpt als de omwonenden de kans krijgen om mee te profiteren van de windmolens, zoals bij bijvoorbeeld winddelen het geval is.

  1. – "zeker is dat wanneer de molens dichtbij bewoond gebied staan er gezondheidsproblemen ontstaan"
   Hoezo zeker? In Flevoland staan de molens naast de boerderijen, waar vind ik de gezondheidsproblemen?
   – "een onafhankelijke instantie een uitspraak moet doen" Afhankelijk van die uitspraak zal de onafhankelijkheid betwist worden, dat kun je vooraf al voorspellen.
   – "geluidsoverlast" De molens staan in een industriegebied omgeven door een 10 strooks snelweg aan de ene kant en kanaal+druk spoor aan de andere kant. Zelfs als het flink waait zul je in de woonwijken moeite moeten doen de molens te horen. Toegeven de een is gevoeliger voor lawaai dan de ander.
   – Natuurlijk is minder energie/elektriciteitsverbruik het beste, maar hoe doen we dat en alleen de ander?
   – Zelfs dan is windenergie noodzakelijk als we het fossiel verbruik echt willen terugdringen. Dus tegen molens maar ook roepen "ik ben absoluut voor duurzaam beleid" is wel erg schijnheilig.
   "omwonenden de kans krijgen om mee te profiteren"
   Iedereen kan deelnamen aan de molens, ook omwonenden

     1. Dat lijkt toch niet helemaal hetzelfde, voor zover ik kan zien.
      Ik kan lid worden, maar dan..?
      Is niet hetzelfde als winddelen bij de Windcentrale toch?

     2. @Frissewind
      Tav de afstanden tot woningen. De dichtstbijzijnde woning staat op ongeveer 470 meter. De meeste huizen bevinden zich op afstanden van 600 meter of meer. Dat zijn afstanden die in NL voor windparken vrij normaal zijn. Zo komen in Houten de dichtstbijzijnde woning op minder dan 400 meter en de woonwijk ook op 600 meter. Dat zijn vergelijkbare turbines al zijn het er minder. Maar in de onderzoeken van de gemeente worden ook varianten met 3 turbines meegenomen dus daarmee weer heel vergelijkbaar.
      Tav de gezondheidseffecten. Gezondheidseffecten van windparken hebben altijd een achterliggende oorzaak. Bijvoorbeeld de slagschaduw of geluidsoverlast. Energie-U zet de molens stil zodra slagschaduw zou kunnen optreden. Dat zal in Utrecht daarom ook geen rol kunnen spelen. Qua geluidsoverlast: windenergie heeft al een van de strengste normen qua geluidshinder. Bij wegen mag bijvoorbeeld 20% van de mensen zich ernstig gehinderd voelen, bij windturbines 9%. Dat is voor deze locatie misschien nog steeds veel en daarom onderzoekt de gemeente of ze strengere normen wil hanteren. Bijvoorbeeld door het geluid van het windpark te maximeren rond de stilste 5% van de tijd. Wat is dan die stilste 5%? Daar worden nu metingen naar gedaan die iedereen kan volgen: http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=381530
      Tot slot: Energie-U is maakt mogelijk wat jij belangrijk vind. We zijn een vrijwilligersorganisatie en participatie staat bij onze projecten centraal. Of het nu om collectieve zonneprojecten of het windpark gaat. De vorm waarin je straks kunt meedoen is nog niet vastgesteld omdat Energie-U de nieuwe wetgeving over zelflevering afwacht. Varianten waar we aan denken: winddelen of obligaties/aandelen.
      Daarnaast komt er het Energie-U fonds waarmee de vereniging de winst van het windpark besteed in de omliggende wijken. Dat gaat om (afhankelijk van de variant) 50.000 tot 200.000 euro per jaar. Dus zowel individueel als collectief is het mogelijk om als burger betrokken te raken. Hopelijk zijn je vragen zo beantwoord.
      groetjes
      Saskia Kluit (Vz Energie-U)

     3. @Saskia: de dichtstbijzijnde turbine op 470meter laat me niet lachen. Op jullie eigen site staat dit plaatje: http://www.energie-u.nl/wp-content/uploads/2012/1
      De dichtstbijzijnde turbine (nummer 10) staat op 420meter, turbine 4 staat op 460 meter afstand.
      Verder staan turbine 3, turbine optie 3 en turbine 3 op minder dan 600 meter afstand. Bij turbine 1 zijn jullie zelfs woningen vergeten mee te nemen: de afstand tot aan Amsterdsamsestraatweg 1107 is namelijk minder dan 500meter. Ondanks dat ik jullie dit reeds weken geleden gemailt heb weigeren jullie dit aan te passen op jullie website.
      In totaal staan 6 turbines op een afstand van minder dan 580 meter!
      De maximale toegestane norm van wegverkeer is qua percentage gehinderden gelijk aan die van windturbines (beide ongeveer 10% gehinderden binnenshuis). Zie http://www.windenergie.nl/sites/windenergie.nl/fi
      Het grote verschil is dat er bij de norm voor wegverkeer een maximale norm is en er daarnaast ook een streefwaarde is. Nieuwe projecten dienen zicht te richten op de streefwaarde en daarmee dus maximaal zo'n 3% van de mensen te hinderen……
      De windturbines hebben maar 1 norm en dat staat gelijk aan de maximale toelaatbare norm van wegverkeer en dus zo'n 10% van de mensen die BINNENSHUIS gehinderd zal zijn. Ik stel voor: richten jullie je ook op een geluidsnorm dat maximaal 3% van de mensen gehinderd zal zijn…. dan is de weerstand tegen dit project gelijk een stuk kleiner en de impact van de turbines gelijk een stuk acceptabeler. Ik lees dat jullie mogelijk maken wat ik belangrijk vindt: nou dat vind ik belangrijk!
      Ik lees in je reactie hierboven dat Energie-U de turbines stil zet zodra slagschaduw optreed. Niemand heeft dus last van slagschaduw! Dat is mooi nieuws. Laats mailde je me nog dat deze regeling niet zeker was maar nu dus blijkbaar wel. Daar ben ik erg blij mee want ik woon in een gebied die maximaal hinder zou hebben van de slagschaduw.

     4. Dag Bart,
      In een poging je te beantwoorden: Het kaartje laat niet de afstand tussen woningen en de windturbines zien, het laat afstanden tot windturbines zien. Dat is toch iets anders. De 420 meter bij windturbine 10 is de afstand tot het ziekenhuis dat daar gebouwd wordt en daar wordt qua hinder natuurlijk rekening mee gehouden. Wat je over optie 3 en windturbine 3 zegt is volgens mij niet in tegenspraak met wat ik aangaf.
      tav geluid: Het rapport waar je naar verwijst is van voor de invoering van de huidige geluidsnormen voor windturbines en is daarom niet (helemaal) relevant. Wat je zegt over de geluidsnormen klopt niet omdat je ongelijke waarden vergelijkt: nl de streefwaarde met de maximale norm. De maximale norm voor wegverkeer (20% ernstig gehinderde) is dus niet gelijk aan die voor windturbines (9%). Die ligt voor wegverkeer aanzienlijk hoger, zie ook de poster geluid op http://www.utrecht.nl/images/DSO/DSOmilieu/energi… . Helaas wordt ook bij de aanleg van nieuwe wegen, vrijwel nooit de streefwaarde als uitgangspunt genomen maar vooral de normwaarden. Zou beter zijn als dat anders was maar goed, dat is een andere discussie.
      Wat inderdaad mooi zou zijn, is als we met het windpark onder de normen kunnen uitkomen en zo het het aantal mensen dat zich gehinderd voelt verder kunnen beperken.
      Dan over de slagschaduw: Fijn dat dat nu ook duidelijk is.
      Groetjes
      Saskia

 6. Als ik door de polder rij, word ik zeeziek van alle windmolens. Ik vind het landschapsvervuiling, en bovendien leveren ze alleen energie als het waait. En het waait niet altijd. Als het niet waait, moet de energiecentrale meer energie opwekken -lees: opstoken- om het net op peil te houden. In de bebouwde kom moet ik er niet aan denken, al die grote palen.
  Begrijp me niet verkeerd, ik ben absoluut voor duurzaam beleid, maar dit is de ogen dichtsmeren met subsidiegeld. Dit is de oplossing niet. Minder energie verbruiken zou al veel beter zijn.

  1. Aimee, je begrijpt dat je MINDER hoeft te stoken MET windmolens, toch?
   Dat er gestookt moet worden wanneer er geen wind staat is geen tegenargument wanneer de huidig situatie eist dat er CONSTANT gestookt moet worden.
   Wat jij in je laatste zin lijkt voor te stellen is helemaal niets doen en wachten tot er een beter (lees: cosmetisch aantrekkelijker en meer energy producerende) oplossing wordt bedacht.
   Wachten is een slecht idee.

 7. Daar kan ik me nu altijd zò aan ergeren hè…. >< Volgens mij willen we allemaal een bijdrage leveren aan een beter milieu, maar o wee als er zo'n ding in JOU uitzicht komt te staan… Wat mij betreft komt er een in mijn achtertuintje van mijn benden woninkje….!
  Ik heb windmolens altijd al mooi gevonden, zoals ze daar statig in het landschap staan rustig draaien in de wind. Ik heb er wel eens naast gestaan en ik word rustig van die dingen. Als ze op een open weiland staan en het heeft bijvoorbeeld gesneeuwd (in de mist zijn ze ook mooi) geeft mij dat altijd een beet surrealistisch since-fiction gevoel.

 8. Het is heel simpel OF we gaan er aan wennen dat we die wieken in onze horizon gaan zien OF we gaan wennen dat de grond gaat verzakken en onze kinderen later niet meer in een schoon milieu leven. We moeten er aan gaan geloven vroeg of laat. Er is geen probleem met slagzijde en geluidsoverlast, dat zijn fabeltjes van de mensen van Shell!! Ze staan tenslotte op een industriepark en daarbij vind ik zo ook erg futuristisch staan … Dus denk aan de kinderen, het milieu EN je eigen portemonnaie! Dus niet zeuren maar bouwen!!!

Reacties zijn gesloten.