Veel knuffelen, minder snel verkouden

Knuffelen

Onderzoekers hebben een leuke manier ontdekt om gezond te blijven. Knuffelen verbetert het immuunsysteem. Bij een experiment met vierhonderd deelnemers bleek dat mensen die vaker worden geknuffeld minder snel ziek worden dan anderen.

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de Carnegie Mellon Universiteit in Pittsburg. De onderzoekers ontdekten dat veel sociale contacten en knuffels mensen beschermen tegen de toenemende vatbaarheid voor infecties door stress. De ziektesymptomen blijken bovendien minder ernstig.

De onderzoekers zien knuffels als een typisch teken van een inniger relatie met andere personen.
“We weten dat mensen die voortdurend conflicten met anderen hebben vatbaarder zijn voor verkoudheidsvirussen”, zegt onderzoeksleider Sheldon Cohen. “We weten ook dat mensen die zeggen dat ze sociale steun ervaren deels worden beschermd tegen stress-effecten zoals depressie en spanning.”

Onderzoek naar het weerstandsverhogende effect van knuffelen

Samen met zijn team onderzocht Cohen of de ervaring van sociale steun net zo effectief is in het beschermen tegen vatbaarheid voor infecties die door stress worden veroorzaakt. Daarnaast werd bekeken of het ontvangen van knuffels gevoelens van steun mede verklaren en of de knuffels zèlf ook een weerstandsverhogende werking hebben.

Hiervoor werd bij 404 gezonde volwassenen met een vragenlijst gecontroleerd of ze veel gevoelens van sociale steun ervoeren. Met behulp van telefonische interviews op 14 opeenvolgende avonden werd gecontroleerd hoe vaak de deelnemers conflicten hadden en hoeveel knuffels ze hadden ontvangen. Daarna werden de deelnemers blootgesteld aan een veelvoorkomend verkoudheidsvirus en gemonitord in quarantaine om infecties en tekenen van ziekte te bepalen.

Minder ernstige ziekteverschijnselen door knuffels

Uit de resultaten blijkt dat het ervaren van sociale steun tot een lager risico leidt van infecties die door conflicten worden veroorzaakt. Knuffels blijken daarnaast verantwoordelijk voor een derde van het beschermende effect van sociale steun.
Onder de deelnemers die waren geïnfecteerd, bleek bovendien dat zowel meer sociale steun als vaker knuffelen tot minder ernstige ziekteverschijnselen leidde, of deelnemers nu wel of niet regelmatig conflicten hadden.

Bron: Carnegie Mellon University

Over de schrijver