Verbijstering over afschaffen milieuzones

Milieuzone
Foto: Wikimedia
In de Tweede Kamer is gisteravond besloten dat gemeenten geen milieuzones voor personenauto’s in mogen stellen. Milieudefensie vindt het onvoorstelbaar dat het Rijk gemeenten de mogelijkheid ontneemt om de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van hun inwoners te beschermen.

Milieuzones zorgen ervoor dat zeer vervuilende auto’s niet meer de stad in mogen. Onder andere in Duitsland heeft dit gezorgd voor veel betere luchtkwaliteit in steden. Luchtvervuiling zorgt jaarlijks voor duizenden chronisch zieken en vroegtijdige sterfgevallen. Utrecht heeft sinds begin dit jaar een milieuzone voor personenauto’s ingesteld en Rotterdam is zeer vergevorderd met de voorbereidingen. Daar gaat de milieuzone over 2 weken in.

“Het Rijk doet nauwelijks iets om de luchtkwaliteit in het land te verbeteren. Nu wordt zelfs de gemeenten de mogelijkheid ontnomen om voor gezonde lucht te zorgen. Dit is zeer zorgwekkend”, aldus Anne Knol, campagneleider verkeer van Milieudefensie. “De overheid wordt op deze manier ook volslagen onbetrouwbaar. Wat moeten mensen die net een nieuwe schone auto hebben gekocht hiervan denken?” De VVD-motie werd onder andere gesteund door de SP, een partij die zich juist in Utrecht en Rotterdam gecommitteerd heeft aan de milieuzone.

Bron foto: Wikipedia.

UPDATE: Milieuzones blijven een zaak van gemeenten. Zij gaan zelf over de manier waarop luchtvervuiling wordt aangepakt. Dat zei minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vrijdag. Volgens haar stelt de motie van gisteravond alleen dat er niet één landelijk bord voor mag komen.

Over de schrijver