Vier recepten voor anders leven op een warmere aarde

Finchlake2000Pngklein1Waterhuizen, ondergrondse steden, drijvende boerderijen en lokale micro-energiecentrales zijn niet meer zo science fiction als het lijkt. Niet alleen de klimaatverandering is er al, ook praktische oplossingen zijn dichtbij. We zullen te maken krijgen met heviger droogtes, meer overstromingen. Maar de hele menselijke geschiedenis is er een van aanpassing en onze vindingrijkheid is bijna grenzeloos. Hier vier oplossingen die het leven op een warmere aarde prettiger maken.
Waterhuizen
Mensen bouwden vroeger huizen op palen, maar bedrijven als Waterstudio geven hier een moderne draai aan: drijvende appartementen, een drijvende moskee in de Verenigde Arabische Emiraten en drijvende hotels, conferentiecentra en andere gebouwen voor de Malediven. Dat eilandenrijk zal tegen 2080 geheel onder water komen te liggen. Ook het bedrijf Dura Vermeer maakt drijvende gebouwen zoals een kas en een heel amfibiedorp, gebruik makend van lagen plastic schuim die zwaardere bouwwerken kunnen ondersteunen.
Ondergronds leven
Wie wil er nu leven als een mol? Maar ondergrondse steden bieden wel meer bescherming tegen een ruw klimaat en grote kou en hitte. Na hevige stormen blijven steden met ondergrondse leidingen gewoon functioneren, terwijl bovengronds bekabelde woonplaatsen in het donker komen te zitten. Hong kong heeft al ondergrondse electriciteitscentrales en waterreservoirs, maar die stad doet dat ook om ruimte te sparen. Ondergronds leven kan prettiger zijn dan je denkt. In New York is een plan bedacht voor een prachtig ondergronds park in een voormalig tramstation. Het geld stroomt al binnen. Optische fiberkabels kunnen zonlicht geleiden naar ondergrondse ruimtes zodat er bloemen en bomen kunnen groeien, en schadelijke UV-straling weren. Electrisch licht biedt uitkomst op bewolkte dagen of s nachts.
Drijvende boerderijen
Bangladesh, met 140 miljoen inwoners, ondervindt de zeespiegelstijging aan den lijve. Het land ligt grotendeels rond de 3 meter boven zeeniveau. In een gemiddeld jaar overstroomt een kwart van het land. Eens in de vier, vijf jaar is zestig procent de klos. Inwoners hebben nu een drijvend landbouwsysteem bedacht. Boeren bouwen vlotten van stro, rijststoppels en een kruid genaamd waterhyacint, en gooien daar een laag rottende waterplanten op als mest. De vlotten worden beweegbare drijvende oppervlakten die in de plaats komen van overstroomd bouwland, en kan zelfs meer oogst opleveren dan traditionele landbouw.
Slimme energie
In een opwarmende wereld gebruiken huizen en bedrijven steeds meer energie om koel te blijven. De energiecentrales van de toekomst zijn waarschijnlijk niet de grote energiekolossen die je nu veel ziet. Natuurlijk zullen ze veel vaker draaien op schone energiebronnen zoals zonneenergie, getijdencentrales en aardwarmte. Ook zullen ze snel reageren op verschillende energiebehoeften in verschilledne dagdelen. Waarschijnlijk komt er een netwerk van kleinere microcentrales die hun energie halen uit lokale energiebronnen: een windmolen waar het veel waait, zonnepanelen waar de zon veel schijnt. Ondanks hun lokale input, zullen ze kunnen samenwerken om energie daar te brengen waar die nodig is.
Bron: Innovation News Daily
Green Choice biedt 100 % groene stroom
Opwarming zorgt voor toename hittegolven
Groene muur beschermt Sahel tegen zand

Over de schrijver

1 gedachte over “Vier recepten voor anders leven op een warmere aarde”

  1. Slimme energie is een modieuze term zoals hier blijkt.
    Een zonnecentrale kan reageren op een veranderende vraag. Het is onwaarschijnlijk dat kleine eenheden gemakkelijker aan de grillig wisselende stroomvraag kunnen voldoen. In windstille winters is er weinig energie aanbod en een watercentrale is afhankelijk van regenaanbod.

Reacties zijn gesloten.