Vinden hackers een sluiproute naar 100% duurzame energie in 2050?

Wist u dat een elektrische auto jaarlijks ongeveer evenveel energie verbruikt als een gemiddeld huishouden? En dat 75% van onze energiebehoefte nog bestaat uit aardgas tegen 25% elektriciteit?

De energievraag in Nederland verandert de komende jaren radicaal en onze klassieke bronnen verdwijnen. Zonne-energie, windenergie en waterkracht zijn maar een deel van de oplossing. Een toenemende inzet van deze bronnen betekent echter ook dure aanpassingen aan de infrastructuur en een negatieve impact op de stabiliteit van het energienet. Dit alles levert ons een grote uitdaging: Hoe bereiken we een 100% duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening in 2050?
Het vinden van antwoorden op deze vraag is de inzet van Energy Hack NL. Een weekend lang krijgen een honderdtal getalenteerde hackers, data wetenschappers en softwareontwikkelaars toegang tot diverse datasets en een unieke testomgeving in Den Bosch. In samenwerking met energie-experts uit verschillende disciplines gaan zij op zoek naar slimme oplossingen binnen drie thema’s: Flexibele energie, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzame mobiliteit.
Drie experts geven hun visie op de toekomst van onze energievoorziening en vertellen welke innovaties nodig zijn om deze transitie te versnellen. Bekijk de video’s hieronder.

VERA DALM – DIRECTEUR MILIEU CENTRAAL

De wegen in Nederland worden alleen maar voller, want mobiliteit is belangrijk voor onze economie. Duurzaam rijden wordt gestimuleerd om een schone luchtkwaliteit te behouden. Maar de toename van elektrische auto’s, fietsen en scooters betekent ook een toename van de vraag naar elektriciteit. Hoe voorkomen we overbelasting? “We moeten vanuit de toekomst denken, niet het heden,” geeft Vera aan. “Rijden er in de toekomst nog wel auto’s?” Het is belangrijk dat de hackers van Energy Hack NL meer in nieuwe systemen gaan denken, in plaats van aanpassingen aan oude systemen.

ARASH AAZAMI – CLEAN TECH DIRECTEUR 

De huidige capaciteit van het centraal georganiseerde energienet is ontoereikend en grote uitbreidingen kosten de belastingbetaler veel geld. Duurzame energie wordt lokaal opgewekt maar het aanbod is minder voorspelbaar. Hoe lossen we dit op? “Energiebedrijven die alleen maar energie verkopen, worden overbodig,” zegt clean tech ondernemer Arash Azaami. Hij voorspelt ‘de internet of energy’ een nieuw systeem waar iedereen duurzame energie met elkaar kan uitwisselen. In de video vertelt hij meer over hoe dit werkt.

 MATTHIJS SIENOT – WOORDVOERDER MOBILITEIT D66

In de toekomst krijgen we te maken met de uitfasering van aardgas als brandstof. Op dit moment komen de elektriciteitskabels en gasleidingen van ver en zijn zo dik als nodig om aan de maximale piekvraag te voldoen. Kan dit slimmer? “De grootste drempels in de energietransitie zijn opslag en het tekort aan vakmensen,” zegt D66 kamerlid Matthijs Sienot. “Er is geen gebrek aan mooie ideeën in Nederland, de uitdaging is deze innovaties breed toepasbaar maken zodat iedereen ervan kan profiteren.

ENERGY HACK NL

Energy Hack NL is een initiatief van Enpuls en Enexis Netbeheer in samenwerking met TU Eindhoven, Microsoft en UtrechtInc. Lees meer over de Energy Hack NL op: www.energyhack.nl
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Enpuls.

Over de schrijver