Vitaliser maakt je water levendig en gezond

Foto: dreamstime / heerlijk-water.nl

(Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met Heerlijk Water)

Harmen Uijttewaal verkoopt een bijzonder apparaat, de Vitaliser. Volgens Harmen kun je met dit roestvrijstalen buisje water vitaliseren: het smaakt lekkerder en is gezonder voor je. hetkanWel interviewde Harmen over de Vitaliser

Wat is de Vitaliser?

“Het is een roestvrijstalen buis die informatie afgeeft en daarmee de structuur van het water verandert en gezond maakt voor het menselijk lichaam. Vitalisers kunnen verschillende vormen hebben. De kraanvitaliser zet je op de kraan vast. Deze is aan de bovenkant breed en wordt dan smaller. Waarom? Een bergbeek is aan de bovenkant smal en aan de onderkant breder. Een tegenovergestelde energiestroom maakt dat forellen tegen watervallen kunnen opspringen. De vorm van de vitaliser maakt gebruik van die tegenkracht.”

Wat is watervitalisatie?

“Water stroomt van nature door het landschap. Het verrijkt zich door de mineralen en de planten waar het langs komt. Wij drinken water dat al verschillende keren gezuiverd is en door buizen geperst wordt. Hierdoor komt die natuurlijke verrijking niet meer tot stand. Daarbij zijn er in huis vaak allerlei stoffen en straling die niet in de natuur voorkomen: PCB’s, oestrogeen, pesticiden, straling van wifi en zendmasten. We  leven in een belast milieu. Die stoffen en ook straling werken in op het water. Een gewoon waterzuiveringsbedrijf zuivert water tot een bepaald niveau. Maar bepaalde stoffen worden helemaal niet gemonitord. Er zit zoveel belastende informatie in het water dat je lichaam er een flinke klus aan heeft om het om te zetten en af te voeren. Een vitaliser gooit die negatieve informatie eruit. Het water wordt als het ware gereset.”

Heb je ook bronnen die kunnen staven dat de Vitaliser het water gezonder maakt?

“Eigenlijk is het een onderwerp dat voorbijgaat aan de rechtstreekse fysieke waarneming. Maar ik weet uit eigen ervaring dat mijn water van het ene op het andere moment zachter en voller werd toen ik een vitaliser installeerde. Bij gewoon leidingwater proef je iets duns in je mond. Dit voelt voller en rijker. Het beste zou zijn als je een glas met dat water zou kunnen proeven.”

“Ik krijg ook veel positieve feedback van klanten. Die zeggen: ik voel me beter omdat ik dit water drink. Er zijn mensen die minder huiduitslag krijgen of zeggen: de energie in mijn huis is anders. De sfeer is rustiger en gemoedelijker geworden.”

“Bij elke plaatsing van een leidingvitaliser doen we normaal gesproken een wateronderzoek. We leggen het water voor en na de plaatsing van de vitaliser onder de microscoop en fotograferen het. In het water voor plaatsing zien we nagenoeg altijd sterk geklonterde mineralen en hoekige structuren. In het water na de plaatsing zien we de mineralen uitwaaieren en heeft het veerstructuren. Volgens het Duitse onderzoeksbureau Hagalis is ons water van goede kwaliteit.”

Hoe kan een klein apparaat zo’n effect hebben? Het is maar een roestvrijstalen buis…

“Het is moeilijk om zo’n wonder te verklaren. Maar hoe kan iemand die verliefd wordt, in een keer gelukkig worden? Het is als het ware een bewustzijnsveld, de informatie stroomt via de vitaliser in het water. De aard van die informatie is harmonie. Je stelt het water bloot aan die informatie.”

“Ik krijg de watervitalisers amper terug. In die zin sta ik sterk in mijn schoenen. Ik vind het belangrijk dat mensen beseffen in wat voor vervuild energetisch milieu mensen leven. Wij zijn een heel verfijnd, elektromagnetisch wezen. Honderd jaar geleden kreeg 2% van de mensen kanker, en tegenwoordig 1 op de 2 mensen. Ik denk dat de omgeving veel meer invloed heeft op mensen dan we door hebben, onder andere ook op ons water. We bestaan voor 70% uit water, het lijkt me dus belangrijk dat het gezond en vitaal is.”

Over de schrijver

9 reacties op “Vitaliser maakt je water levendig en gezond”

 1. Als je niet aannemenlijk kunt maken dat "de Vitaliser het water gezonder maakt" zou het je sieren die uitspraak te schrappen en ook "de enorme hoeveelheid onnatuurlijke stoffen in het water" Die indruk van "enorme hoeveelheid" is gewoon feitelijk onjuist. De hoeveelheden zijn juist minimaal!

 2. dag Roland

  Kijk, de waterzuiveringsbedrijven doen hun werk en zorgen er voor dat richtlijnen voor schadelijke stoffen in drinkwater zo min mogelijk worden overschreden.

  Pesticides, medicijnen, pcb's komen niet van nature voor in het milieu, dat zijn stoffen die het ecosysteem uit balans brengen en door de mens zijn gevormd en verspreid, dan hebben we het nog niet eens over nanotechnologie gehad. Als natuurlijke giftige stoffen een bedreiging voor ons vormen ben ik benieuwd of die door de mens uit de natuurlijke context zijn gehaald en welke stoffen dat zijn.

  We vitaliseren water vanuit het uitgangspunt dat water een geheugen heeft en informatie van de stoffen waar het mee in aanraking is geweest vasthoud.
  je mag mij pseudowetenschap of wat dan ook verwijten maar het is een feit dat energie overgaat in materie. Je leest een boek, kijkt een film en er wordt een ervaring in jou geproduceerd, het maakt dat jij je op een bepaalde manier voelt. Jouw wezen reageert dus direct op informatie. Kun jij zeggen welke stof in jou die ervaring produceert?? Het feit is dat iets onzichtbaar zich manifesteert. Kijk maar eens naar de foto's van het water van masaru emoto, http://www.youtube.com/watch?v=tAvzsjcBtx8

  Als je boos bent (of overskeptisch) en je kijkt in de spiegel zie je letterlijk negatieve energie die zich uitdrukt in de materie heeft natuurlijk geen invloed op het water waar jij voor 70% uit bestaat…

  Als je een stof een biljoen keer verdund blijkt de informatie nog steeds aanwezig, terwijl er geen molecuul meer van aanwezig is. De beschreven principes van water vitaliseren zijn de principes waarop de homeopathie gebaseerd is.
  Een van de vele voorbeelden voor verdere onderbouwing van deze principes is te vinden op bv http://www.youtube.com/watch?v=BWYlMSHOGBw
  Dit filmpje verwijst o.a. naar een onderzoek en een artikel over dit onderwerp van het meest gerenommeerde wetenschappelijke blad Nature en ook hun kritische houding mbt. dit onderwerp. Ik denk dat beide "kampen" de regulier medische wetenschap en de homeopathische wetenschap enig "fanatisme" verweten kan worden. Een meer open houding en minder bevooroordeelde houding zou wellicht de waarheid achter dit onderwerp naar boven kunnen brengen. Feit is wel dat homeopathie een vaste voet aan de grond heeft bij de bevolking en dat de kritische insteek van de regulier medische wetenschap dit tot nog toe niet heeft kunnen tenietdoen. De vraag is dan wellicht gerechtvaardigd of er niet meer waarheid achter de principes schuilt dan tot nog toe geaccepteerd is in de reguliere wetenschap.

  En dan kun je ook het volgende nog even lezen:

  ''Vijftien jaar nadat de Franse immunoloog Jaqcues Benenviste voor een rel zorgde door te opperen dat homeopathie wel degelijk echt is, durft een chemicus het weer aan om over de homeopathie te beginnen. De vooraanstaande Zwitserse chemicus Louis Rey beweert over bewijs te beschikken dat water een geheugen heeft voor stoffen die erin opgelost hebben gezeten. Precies wat de homeopathie al jaren beweert – maar de meeste chemici geloven er geen snars van.

  En daar bracht een scheikundige opeens een bom tot ontploffing. Water dat in aanraking is geweest met een bepaalde stof, heeft iets andere natuurkundige eigenschappen dan gewoon water. Zelfs als de vloeistof zo sterk wordt verdund, dat er van de toegevoegde stof geen molecuul meer over kan zijn, is het effect meetbaar. Water heeft een ‘geheugen’ voor stoffen waarmee het in contact is geweest. Ofwel: de homeopathie heeft gelijk. lees verder" http://www.heerlijk-water.nl/pages/posts/wonderwa

  1. Dag Harmen Uijttewaal,

   Zoals ik al dacht ben je aanhanger van homeopathie. Dat iets merkbaar blijft na heel sterker verdunning zou, zoals Maarten Keulemans schrijft, herhaalbaar moeten zijn. Daar is twijfel over. Prettig, dat je ook homeopathie een fanatieke houding toeschrijft, dat maakt toetsing moeilijk, ondanks vele pogingen. "… homeopathie een vaste voet aan de grond heeft bij de bevolking" Die steun klopt al is die "vaste voet" betwistbaar, maar gelukkig werkt de wetenschap zo niet.

  2. Schoon drinkwater is een belangrijk gezondsheidsprobleem in grote delen van de wereld en vroeger bij ons. Vaak zijn "natuurlijke" stoffen de oorzaak, maar ook andere stoffen dragen bij. Met je "roestvrijstalen buis" verdwijnen die niet. De term "onnatuurlijk" is misleidend. We kennen niet alle stoffen in de natuur, dus de uitspraak dat een stof niet in de natuur voorkomt, is onmogelijk.

 3. Dag Harmen Uijttewaal,
  – Eens met de reaktie op http://www.foodlog.nl/artikel/nieuwe_stoffen_in_d…. "Elke dag sterven er 6000 mensen… aan gebrek aan drinkwater en 1,1 mld mensen hebben geen schoon drinkwater."

  – Waar is het onderzoek dat ons drinkwater tot gezondsheidschade leidt? Alleen maar vage vermoedens. Schrap dan die indruk, dat ons water ongezond is. Over de lucht langs drukke wegen in steden is wel zo'n onderzoek, dus kom liever met luchtmaskers.

  – Het verschil tussen "natuurlijke"en "onnatuurlijke"stoffen ontgaat mij, zeker als de indruk wordt gewekt dat natuurlijke stoffen veel beter/betrouwbaarder zijn. Het tegendeel blijkt, sommige natuurlijke stoffen behoren tot de meest giftige, wat dat betreft is de natuur ons nog steeds te slim af.

  – Dat over smaak valt niet te twisten, verder lees ik niets nieuws. Natuurlijk "Hoe beter je meet, hoe meer stoffen je vindt" Dat zegt niets, het gaat om de hoeveelheden.

 4. Hallo Roland

  Jammer dat je direct negatief reageert zonder het water te hebben ervaren.

  Jouw reactie op het artikel komt ook voort uit de aanname dat het allemaal koek en ei is met ons water en het milieu, de werkelijkheid is genuanceerder. Enkel omdat je informatie leest en daar op reageert, zonder dat je het water daadwerkelijk proeft, als informatie jou zo sterk beïnvloed is het gerechtigd je af te vragen in welke mate water wordt beïnvloed door de enorme hoeveelheid onnatuurlijke stoffen in het water.

  Nieuwe stoffen in drinkwater: http://www.foodlog.nl/artikel/nieuwe_stoffen_in_d

  met betrekking tot monitoren: dan hebben we het bv. over kunstmatige oestrogenen http://www.heerlijk-water.nl/pages/posts/hormonal

  Een stukje hierover met vragen in het vlaamse parlement:

  ''Minister Joke Schauvliege : Mijnheer Creyelman, de problematiek is ons en de drinkwatermaatschappijen bekend. Zij doen evenwel geen systematische controle op de aanwezigheid van hormonen en medicijnen, omdat dat ook geen onderdeel uitmaakt van de wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater.''

  Als je naar de foto's kijkt die zijn gemaakt van de waterstructuren zie je duidelijk het verschil tussen voor en na vitalisatie.

  Via de website van Hagalis die onderzoek heeft uitgevoerd naar het vitale water kun je zien hoe bloed uitkristalliseert qua structuur afhankelijk van de gezondheidstoestand van de mens. http://www.hagalis.com/Kristeng/ppframe.htm

  Harmen

 5. Jammer dit kwakzalver artikel met verdachtmakingen om een buisje dat water gezonder moet maken, uit te venten met als argument de afkeer van het leidingwater: "Een waterzuiveringsbedrijf zuivert water tot een bepaald niveau. Maar bepaalde stoffen worden helemaal niet gemonitord. Er zit zoveel belastende informatie in het water dat je lichaam er een flinke klus aan heeft om het om te zetten en af te voeren" Is het leidingwater volstekt onbetrouwbaar? Wie beweert, bewijst, maar hier enkel verdachtmakingen.
  Welke stoffen worden niet gemonitord, welke belastende informatie(?)

Reacties zijn uitgeschakeld.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de populairste blogs, het laatste nieuws en de activiteiten van hetkanWEL. 

En volg ons op social media

Wist je dat?

HetkanWEL al 2 jaar op rij de titel Website van het Jaar gewonnen heeft in de categorie duurzaamheid.

Hetkanwel-Websitevanhetjaar-2019
Hetkanwel-Websitevanhetjaar-2020