Voor de Amerikaanse droom kun je het beste in Denemarken wonen

Richardwilkinson Ted
Foto: Richard Wilkinson (Ted)

Noren zijn per hoofd van de bevolking twee keer zo rijk als Grieken. Toch is er geen verband met verschillen in levensverwachting tussen diezelfde landen. Mensen worden er even oud. Maar binnen landen bestaat dat verband wél. Zo leven de rijkste mensen in Groot-Brittanië gemiddeld bijna 8 jaar langer dan de armste mensen.

In een heldere Ted-talk stelt ex-hoogleraar epidemiologie, Richard Wilkinson, dat inkomensongelijkheid niet alleen verschillen in levensverwachting met zich meebrengt, maar ook een negatieve invloed heeft op het aantal tienermoeders, het aantal moorden, rekenkunde en geletterdheid, ernstig overgewicht, verslaving, kindersterfte. Hoe rijk een land ook is, als de inkomensverschillen er groot zijn, zijn ook sociaal-maatschappelijke verschillen onwenselijk groot.

Volgens Wilkinson is het daarom zo dat hoe rijker een land is, hoe belangrijker het is om de verschillen in inkomen tussen arm en rijk niet te groot te laten worden. Denemarken staat bijvoorbeeld aan de goede kant van de schaal op nagenoeg alle criteria, in tegenstelling tot de VS, die met Singapore de kampioenen in ongelijkheid zijn. In Denemarken zijn de 20% rijkste mensen 4,3 keer rijker dan de 20% armste mensen. In de VS is dat verschil 8,5 keer zo groot.

Wilkinson conludeert: “Als je de Amerikaanse droom najaagt, kun je dat het beste in Denemarken doen.”

Over de schrijver

1 reactie op “Voor de Amerikaanse droom kun je het beste in Denemarken wonen”

  1. Ben benieuwd hoe dat zit met Canada? Aangezien dat land heel anders is opgezet ten opzichte van de VS met betrekking tot sociale voorzieningen en werkgelegenheid bijv.

Reacties zijn uitgeschakeld.