Gun kinderen in kleine gemeenten het voorleesplezier van de VoorleesExpress

Foto: De Voorleesexpress
Foto: De Voorleesexpress
Vrijwilligers van de VoorleesExpress lezen ‚s avonds duizenden kinderen voor die in hun pyjama klaar zitten om te gaan slapen. Zo stimuleren ze de taalontwikkeling. Het initiatief is een doorslaand succes in grote gemeenten, maar kinderen in kleine gemeenten krijgen geen verhaaltje voor het slapen gaan. Het model van de VoorleesExpress is te duur, terwijl er wel veel vraag naar is. Daarom is de VoorleesExpress een crowdfundcampagne begonnen.?
Tien jaar geleden woonde Anne Heinsbroek in de Utrechtse wijk Kanaleneiland met een Turkse vriendin. Anne zag hoe de neefjes van haar huisgenoot van vier en zes haast geen Nederlands spraken en ging spontaan voorlezen. Dat had effect! Ze begonnen veel meer te praten en begrepen steeds meer van de verhalen. Haar zus Marieke Heinsbroek gaf als vrijwilliger huiswerkbegeleiding aan kinderen met een taalachterstand. Samen zagen de zussen een groot probleem én mooie kansen. Met vriendinnen begonnen ze in 2006 bij de eerste 10 gezinnen in Kanaleneiland. De VoorleesExpress was geboren.

Via een franchisemodel franchisemodel is De VoorleesExpress gegroeid naar een bereik van vierduizend gezinnen per jaar. Door het hele land voeren bibliotheken en welzijnsorganisaties de VoorleesExpress lokaal uit. Het initiatief won verschillende prijzen en is opgenomen in de Databank van Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut.
Veel vraag naar VoorleesExpress in kleine gemeenten
De VoorleesExpress is hard nodig, want één op de vier kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand. Bij de huidige aanpak coördineert een betaalde professional de VoorleesExpress lokaal. In veel kleinere gemeenten is dit model helaas niet haalbaar. Het is te duur en het is pas mogelijk bij een groot aantal vrijwilligers en gezinnen. Terwijl er wél vraag naar is. Marieke Heinsbroek: „Vaak krijgen we verzoeken van mensen die mee willen doen met de VoorleesExpress. Als vrijwilliger, als school, als bibliotheek of als gezin. Meestal moeten we dan ‘nee’ verkopen, want je kunt alleen meedoen als er in jouw gemeente een VoorleesExpress is opgezet.”
Voor Heinsbroek vormen al die potentiële vrijwilligers, gezinnen en organisaties een enorme kans. „Als wij op al die individuele aanvragen kunnen inspelen, bereiken wij veel meer gezinnen. Juist in die kleine gemeenten waar weinig aanbod is voor kinderen met een taalachterstand. Daarom ontwikkelen we een basis voorleespakket waarmee lokale initiatiefnemers zelf aan de slag kunnen.”
Het voorleespakket bestaat nog niet. De komende periode ontwikkelt De VoorleesExpress materialen, draaiboeken en online tools, in samenwerking met landelijke partners als Stichting Lezen en Schrijven en Kunst van Lezen. Heinsbroek: „We starten nu met de voorverkoop van de pakketten. Daarna gaan we opschalen. Op deze manier verwachten we de komende jaren minimaal 1000 gezinnen te bereiken.”
Hoe kun je helpen?
Je kunt de VoorleesExpress al vanaf €25,- . Je kunt ook een van de eerste 100 voor een vrijwilliger die in jouw gemeente aan de slag wil als voorleesvrijwilliger. En je kunt tegen een rente van 5%.

Over de schrijver