Vrouwen eisen einde aan loonkloof

5930032284 F779A9B440
Bron: Images_Of_Money (Flickr.com)

Slechts 19% van de Nederlandse topfuncties wordt bekleed door vrouwen, blijkt uit internationaal onderzoek, gedaan door Mercer. Daarmee staan we bijna helemaal onderaan in Europa. Ook staan we bijna gelijk aan de Verenigde Arabische Emiraten, waar 17% van de topfuncties voor vrouwen is.Tevens krijgen vrouwen minder salaris dan mannen, soms zelfs wanneer ze dezelfde functie bekleden. Hierdoor ontstaat er een enorme loonkloof, die kan oplopen tot meer dan 20%. Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en Viva en Q-Music maken van de gelegenheid gebruik die dag alle vrouwen op te roepen om op te komen voor hun rechten.
Meer Poen, Gewoon Doen
Op 8 maart nemen dj’s Kristel van Eijk, Eva Koreman en Patricia van Liemt de programmering van Q-Music over en vragen de hele dag aandacht voor vrouwenrechten. Viva sluit zich daarbij aan met de actie ‘Meer Poen, Gewoon Doen’. Hiermee wil Viva vrouwen de kans geven om hun mening te geven over hun beloning. Vrouwen studeren vaak sneller af dan mannen én zijn hoger opgeleid, maar er zijn nog genoeg kritische punten te noemen. Denk aan salaris, flexibele werktijden of goedkopere kinderopvang. Vrouwen verdienden in 2009 ongeveer 80% van het bruto uurloon van een man. In het buitenland heeft een vrouw het iets beter voor elkaar: daar is het 83%.
De loonkloof en het gebrek aan topvrouwen is volgens onderzoeksbureau niet een gevolg van Nederlands conservatisme over gelijkheid op de werkvloer. “Het omgekeerde is waar,” aldus Sophie Black van het Mercer-team. “Nederland is een vooruitstrevende natie, maar er wordt veel in deeltijd gewerkt. Part-time werknemers worden vaak over het hoofd gezien voor promotie.”
Internationale Vrouwendag
De Internationale Vrouwendag is elk jaar op 8 maart en wordt al sinds 1910 gehouden. De aanleiding was een massale staking op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten. Vrouwen in de textiel -en kledingindustrie vochten toen voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. De Eerste Wereldoorlog maakte een eind aan het gebruik, maar sinds de jaren zeventig wordt er weer veel aandacht aan deze dag besteedt.
Bron: Viva, Vrouwendag.nl
Lees ook
Maak een bij blij
Heb jij duurzaam Nederland al gezien?
4 schokkende feiten over vrouwen

2 gedachten over “Vrouwen eisen einde aan loonkloof”

  1. Er is een verband tussen huiselijk geweld, gezinswoningen en inkomens.__De gezinswoning moet bouwkundig veranderen in persoonshuishoudingen,de zgn.1 kamerwoning,__de vrouwen moeten 2 x zoveel verdienen als mannen, omdat zij twee taken hebben

Reacties zijn gesloten.