Waarom de opslitsing van EON zulk goed nieuws is

E.on Kolencentrale In Gelsenkirchen, Duitsland. Foto: Guy Gorek, Flickr
E.on Kolencentrale In Gelsenkirchen, Duitsland. Foto: Guy Gorek, Flickr

E.ON, een van de grootste energiebedrijven van Europa, splitst in een duurzaam en een fossiel energiebedrijf. De vele fossiele kolen-, gas- en kerncentrales E.ON worden in een apart bedrijf gestopt, terwijl E.ON zelf verder flink gaat investeren in duurzame energie. Een soort sterfhuisconstructie voor fossiele brandstof, dus. Het goede nieuws is dat E.ON dit niet uit idealisme doet, maar gewoon om de centen.

Wie goed luisterde kon tussen de regels door horen dat de stap van E.ON niet van harte ging. Het bedrijf past zich aan aan de veranderende realiteit.

Dit zei Werner Wenning, voorzitter van de raad van toezichthouders van E.ON over de opsplitsing:

“We zijn er van overtuigd dat het noodzakelijk is om te reageren op de dramatisch veranderde mondiale energiemarkten, technologische innovatie en meer diverse verwachtingen van de consument met een gedurfd nieuw begin. Het huidige brede business model van EO.N is niet langer toereikend om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan.” (bron: energiebusiness.nl).

[adrotate group=”4″]

Wat Wenning met omfloerste woorden zegt is dat consumenten steeds meer het heft in eigen handen nemen. In Duitsland is 40% van de schone energie-installaties (zoals windmolens en zonnepanelen) in handen van burgers zelf. De grote, gecentraliseerde energiebedrijven verdienen vrijwel niets aan deze burgerstroom.

De stap van E.ON hing al een tijdje in de lucht. Vorig jaar concludeerde PWC al in een rapport dat grote energiebedrijven sidderden voor de groene energierevolutie. De explosieve groei van met name zonne-energie is zo groot, dat de grote energiebedrijven in het hart van hun verdienmodel getroffen worden. Burgers zullen binnen afzienbare tijd zelf zoveel stroom opwekken dat energiebedrijven gewoon niet meer nodig zijn, tenminste de traditionele energiebedrijven. Bedrijven die meebewegen met de markt, zullen kunnen overleven. En dat is precies wat E.ON doet.

E.ON gaat nieuwe consumentenproducten aanbieden die beter aansluiten bij de wensen van deze tijd. Oftewel: ze zullen minder energieleverancier worden, en zich meer richten op het helpen en begeleiden van burgers die zelf energie opwekken.

E.ON is gewoon de eerste die de conclusie trekt uit de spectaculaire groei van groene energie. Andere energiebedrijven zullen volgen — of omvallen.

Over de schrijver