Waarom Samsom gelijk heeft: geld laten rollen is goed voor groene economie

Images_Of_Money, Flickr.com
Images_Of_Money, Flickr.com

Samsom roept op om geld te laten rollen, zodat onze economie een boost krijgt. Pensioenfondsen, bedrijven, grote investeerders en ook particulieren zouden hun euro’s weer moeten investeren in de economie in plaats van stil laten staan. Natuurlijk krijgt hij de wind van voren via Twitter en ander media. Velen wijzen er terecht op dat veel mensen het financieel niet makkelijk hebben omdat ze werkeloos geworden zijn of een veel groter risico lopen dat te worden, of geld moeten stoppen in een huis dat ‘onder water staat’ omdat de hypotheek hoger is dan de waarde. En de overheid geeft niet echt het goede voorbeeld, nu er weer 6 miljard bezuinigd moet worden. De oppositie in de Tweede Kamer is ook tegen, blijkt uit een bericht van de NOS: Groen Links, D66, SP, PVV en CDA maken gehakt van Samsoms oproep.
Maar toch heeft Samsom gelijk. Want er staat inderdaad heel veel geld stil, ook bij particulieren. En dat geld laten rollen zorgt voor een gezondere én groenere economie.
Lees ook
[adrotate group=”2″]
Ook Samsom zegt het nu ook: geld moet rollen, ook van burgers
ASN Bank en Natuur & Milieu starten petitie voor 900% groei in aantal zonnepanelen
Alleen al de duurzame banken Triodos en ASN Bank hebben vele miljarden euro’s op particuliere spaarrekeningen. Deze zouden prima belegd kunnen worden in duurzame initiatieven die en goed rendement opleveren voor burgers. Ook bedrijven sparen op dit moment veel meer dan ze investeren.
In maart 2013 kwam Frissewind met een Koningsplan tegen de krimp (Het hele artikel is hier te lezen). Hij stelde voor om een Koningsfonds in te richten, ter gelegenheid van de kroning van Willem Alexander. Dit zou een garantiefonds moeten worden die er mogelijk wel in slaagt het “stilstaande geld van spaarders en bedrijven in beweging krijgt.” Een citaat:
“Het Koningsplan zou een stimuleringsfonds moeten bevatten voor initiatieven en projecten die een duurzame samenleving dichterbij brengen. Denk aan duurzame woningbouw, corporaties voor decentrale opwekking van schone energie, lokale buurtinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen, en bedrijven die een kringloopeconomie dichterbij brengen met slimme oplossingen en producten voor hergebruik van grondstoffen. Ook wordt geld uit het fonds aangewend voor de bouw van klimaatveranderingsbestendige dijken. Spaartegoeden van burgers en bedrijven kunnen met vertrouwen in het Koningsfonds worden belegd, omdat de overheid garant staat. In het fonds komt bovendien geld van een belastingheffing op CO2-uitstoot, zodat onze regering eindelijk ook werk maakt van het liberale principe ‘de vervuiler betaalt’.”
Met name schone energie biedt veel economische kansen. We noemen drie maatregelen die afzonderlijk of in combinatie de economie veel zouden kunnen opleveren:
* Pensioenfondsen zouden hun enorme reserves in fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Deze investeringen zijn financieel dubieus vanwege de “carbon bubble” die eraan zitten te komen. Het geld overzetten naar bijvoorbeeld investeringen in windparken lijkt een veel beter idee. We hebben flink wat geld nodig om het doel van 16% schone energie in de energiemix van 2020 te halen. Bovendien leveren windparken een goed rendement op. Belgische windparken leveren bijvoorbeeld 10% rendement per jaar op.
* Woningcorporaties zouden meer armslag moeten krijgen armslag geven om energie te besparen. In Arnhem experimenteert een woningcorporatie al met een woonbundel, waarbij energiebesparing wordt betaald met een hogere huur, maar lagere energiekosten oplevert. De huurders én de woningcorporatie hebben daar voordeel bij. Dit soort initiatieven zouden grootschalig gestimuleerd kunnen worden door de overheid, met slimme regelgeving en goede financieringsmodellen.
* De overheid zou particulieren moeten stimuleren om hun geld te investeren in zonnepanelen, windmolens en andere vormen van energieopwekking. Als de overheid besluit om de vrijstelling van energiebelasting ook uit te breiden naar coöperaties, Verenigingen van Eigenaren en andere collectieven, kan er in één keer heel veel geld los komen. Dat geld komt direct terug bij de burger, die profiteert van lagere energiekosten.
Het goede nieuws van al deze plannen is dat het investeringen zijn. In die zin is de oproep van Samsom ook een totaal andere dan die van Rutte een paar maanden eerder. Rutte riep in feite op om geld te verbrassen. “Koop een auto”, zei hij. Consumeren zal ons echter niet uit de crisis helpen en zeker niet op duurzame wijze. Investeren in groene projecten wel. Naast dat het stilliggende geld goed gebruikt gaat worden, leveren die investeringen ook weer nieuwe inkomsten op. Denk aan alle banen die erbij komen als we serieus meer windmolens en zonnepanelen gaan bouwen. Een Australisch onderzoeksbureau rekende onlangs uit dat een Nederlandse Energiewende tienduizenden nieuw banen zal opleveren.
Kortom: Samsom, goed bezig.

Over de schrijver

4 reacties op “Waarom Samsom gelijk heeft: geld laten rollen is goed voor groene economie”

 1. Iedere dag zijn er huisuitzettingen ,ooit de cijfers gezien?
  ik niet,maar weet wel ,in onze gemeenten soms 2 huisuitzettingen per dag.

 2. Ik heb Samsom niet horen zeggen: koop een windmolen. In een structureel non-functionele economie heeft stimulering/vraag aanjagen geen zin. (het is geen kwestie van conjunctuur/vraag)
  Ik geef de schrijver van het stuk volledig gelijk dat nieuwe groene technologie de toekomst heeft en dat daar geld naartoe zou moeten rollen/, maar ik denk dat Samsoms uitspraak juist getuigd van een oude manier van denken. (stimuleren/groei/cijfermatig denken)
  Eerlijk gezegd denk ik dat de economie eerst (ja dat zeg ik echt) tot stilstand moet komen. Een soort meditatief (maar wel pijnlijk) moment waarin we ons massaal realiseren dat het allemaal anders moet. Daarna is de weg vrij voor echt duurzame opbouw van een groene economie.

 3. Ha! Mooi artikel. Hoorde net op Radio 1 dat 82% van de reagerende luisteraars de oproep van Samsom naief vond. Denk echter dat je gelijk hebt: in grote lijnen heeft Samsom een goed punt, vanuit het perspectief waarin jij de opmerking hier plaatst.
  Maar je intro klopt ook: als je bang bent belangrijke opdrachtgevers te verliezen, of je baan, dan houd je de hand wel op de knip.

Reacties zijn uitgeschakeld.