Waarom we bankiers niet straffen

Foto: David Ohmer, Flickr

Waarom kunnen we bankiers die duidelijk de fout in zijn gegaan niet straffen? Die vraag stelt hoogleraar biologie en antropologie Christopher Boehm op de site van New Scientist.
Volgens Boehm is bijna iedereen verontwaardigd over de roekeloze investeringen van bankiers en de bonuscultuur die tot de wereldwijde economische crisis hebben geleid die in 2008 is begonnen. Waarom worden bankiers dan niet gestraft?
In een interessant artikel betoogt Boehm dat dat onder meer komt doordat bankiers zijn ingebed in een globaal systeem. We zijn wel in staat om mensen binnen onze eigen gemeenschap te straffen, bijvoorbeeld de bankrover die een lokaal bankfiliaal overvalt, maar een zakenbankier die binnen een uur enkele tientallen miljoenen dollars van de Verenigde Staten naar Japan verplaatst, via Groot-Brittannië, Zwitserland en Duitsland, is voor ons ongrijpbaar.
Bron: 360, het beste uit de internationale pers.

Koop 360 in de kiosk, de app store of neem een voordelig kennismakingsabonnement (8 nummers voor 15 euro). Volg 360 ook op Twitter of Facebook.
Meer van 360
Geven leidt tot succes
Wit zijn in Philadelphia
Big data tegen kanker

Over de schrijver

2 reacties op “Waarom we bankiers niet straffen”

Reacties zijn uitgeschakeld.