Wageningen werkt aan groen strooizout… uit keukenafval

Dat kan duurzamer. Foto: wikimedia commons

Het huidige strooizout werkt prima als dooimiddel maar heeft als nadeel dat metalen in bruggen, viaducten en voertuigen sneller roesten. Bovendien komt al dat zout in de berm terecht, waardoor de bodem verzilt en planten verdwijnen. Daarom werkt Wageningen Universiteit aan een duurzaam alternatief voor klassieke strooizout. Zij laten keukenafval en gemaaid bermgras door bacteriën omzetten in onder meer organisch zout. Dit is veiliger voor de bermvegetatie en wordt in de natuur afgebroken. Dit meldt de duurzame afdeling van D66.
Op plekken waar gewoon strooizout niet gebruikt mag worden, bijv. op vliegvelden waar vliegtuigen beschermd moeten worden tegen roest, wordt al acetaatzout ingezet als alternatief. Deze stof wordt echter gemaakt met behulp van fossiele brandstoffen.
Wageningen Universiteit werkt aan een oplossing waarmee acetaat en waterstof uit biomassa geproduceerd wordt. Dit acetaat wordt opgewerkt en omgezet in acetaatzouten die gebruikt kunnen worden als strooimiddel.
Bron: D66 duurzaam

Over de schrijver

4 reacties op “Wageningen werkt aan groen strooizout… uit keukenafval”

  1. Zout verzilt de bodem en doet planten verdwijnen, zout is ook schadelijk voor vliegtuigen. Uiteraard wordt vooral dat laatste probleem aangepakt.
    Pikant hoe bij tramplus weer alles met alles samenhangt.

Reacties zijn uitgeschakeld.