Hoe kan ik de aanschaf van een warmtepomp financieren?

We kunnen er lang of kort over praten, maar een warmtepomp financieren vraagt om een relatief grote investering. Voor de overstap naar een warmtepomp betaal je minimaal het drievoudige van een gangbare cv-ketel. Is een warmtepomp daardoor alleen betaalbaar voor een kleine minderheid met diepe zakken? Dat hoeft niet. De financiële drempel tot de aanschaf van een warmtepomp kan worden verlaagd met de zogeheten Energiebespaarlening.

De Energiebespaarlening

De overheid bied je met de Energiebespaarlening een manier om een warmtepomp te financieren met geleend geld. Deze lening moet je wel terugbetalen. Dit is dus wezenlijk anders dan dat je een subsidie krijgt. En ja, geld lenen kost ook in dit geval geld, dus laat je goed informeren voordat je hierin stappen zet. Hieronder vind je op hoofdlijnen hoe de Energiebespaarlening werkt en waarom het interessant kan zijn. Voor nóg meer details verwijzen we naar de website van de Energiebespaarlening.

Waarom is de Energiebespaarlening interessant

De overheid geeft de lening om huiseigenaren te motiveren om hun woning te verduurzamen. Anders dan bij het lenen van geld voor bijvoorbeeld een televisie, kun je met deze lening geld besparen. De besparing die je met de warmtepomp boekt, kan zelfs meer zijn dan de maandlasten van de lening (aflossing + rente). Als dat het geval is, kun je een warmtepomp aanschaffen, die je vervolgens budgetneutraal aflost. Zo verandert er in jouw huishoudboekje per saldo niets (energiekosten dalen, financieringskosten stijgen). Hét grote verschil is dat jouw woning gasloos is, zonder de inleg van eigen spaargeld.

Een voorbeeld

Ter illustratie geven we je een voorbeeld. Stel je leent €10.000 tegen een rente van 1,8%. De terugbetaaltermijn is 10 jaar. Dat betekent dat je elke maand 91 euro per maand (rente + aflossing) betaalt, gedurende de hele looptijd. Als je met die investering jouw energielasten maandelijks met minimaal dezelfde €91 kunt verlagen, dan is jouw huis gasloos zonder een stijging van jouw lasten. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een energiebesparing van €91 per maand (ofwel €1.092 per jaar) zeker niet voor iedere woning haalbaar is. Daarvoor moet de woning in de huidige situatie flink wat gas verbruiken. Het is dus géén vaststaand feit dat de energiebesparing altijd de kosten van de lening dekt.

Laat het goed uitzoeken

Om te weten of de lening interessant is voor jou, is het belangrijk om goed uit te zoeken welke besparing met een warmtepomp je kunt verwachten. En of je eventueel elke maand iets zou willen bijleggen. Besluit je deze lening aan te gaan, dan is na 10 jaar de lening van €10.000 volledig afgelost, en heb je daarbovenop €934 aan rente betaald over deze lening. De warmtepomp is dan wel jouw eigendom. Bovendien is de verwachte levensduur van warmtepomp minimaal 15 jaar. De daaropvolgende jaren gaat de energiebesparing niet meer naar het aflossen van de lening, maar levert het ruimte op in het huishoudboekje van jouw gasloze huis.

Bij wie sluit ik deze lening precies af?

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank, de ASN Bank, de Council of Europe Development Bank (CEB) en de Europese Investeringsbank (EIB). Totaal is er € 1 miljard beschikbaar. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat steeds opnieuw leningen kunnen worden verstrekt. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als de uitvoeringsorganisatie. Jij hebt als aanvrager van de lening dus altijd direct contact met SVn. SVn heeft geen winstoogmerk.

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden voor het financieren van een warmtepomp hebben we hieronder opgesomd. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de externe pagina.

 • Je dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
 • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar.
 • De warmtepomp moet altijd geplaatst worden door een aannemer of installateur.
 • Je kan minimaal € 2.500,- en maximaal € 65.000,- lenen.
 • Het is een maandannuïteitenlening. (Je betaalt een vast bedrag per maand)
 • De looptijd en de rente van de lening lopen (gestaffeld) op met het leenbedrag.
  • Bij een minimaal leenbedrag van €2.500 is de looptijd 7 jaar tegen 1,5%,
  • Bij een maximaal leenbedrag van €65.000 is de looptijd 20 jaar tegen 2,0%,
 • De rente staat voor de hele looptijd van de lening vast.
 • Je betaalt geen afsluitkosten.
 • Je kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan vergoedingsvrij aflossen
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort
 • De lening wordt onderhands (zonder tussenkomst van een bank) verstrekt.
 • Een kredietbeoordeling bepaalt of de aangevraagde lening kan worden verstrekt

Is dit nieuw? Hoeveel mensen gingen me voor?

Zowel particulieren als Verengingen van Eigenaren (VVE’s) kunnen een Energiebespaarlening aanvragen om een warmtepomp te financieren. Sinds 2014 heeft het fonds in totaal 23.683 Energiebespaarleningen en 187 VvE Energiebespaarleningen verstrekt. In 2019 sloten 8.193 particuliere woningeigenaren en 66 VvE’s een Energiebespaarlening af. In 2019 groeide de leningportefeuille naar 395 miljoen euro en is er nog voor ruim 279 miljoen euro aanvragen onderhanden, waarvan voor ruim 24 miljoen euro aan offertes is uitgebracht.

Wat betekent een warmtepomp voor jouw situatie?
Wachten op het warmtenet of waterstof of overstappen op een warmtepomp?
Veroorzaakt een warmtepomp geluidshinder bij jou of bij de buren? 

Photo by Vlada Karpovich

 

Over de schrijver