Wat jij voelt, voelt je hond ook

2601365946 90E1409Be5
Foto: Linda Cronin, Flickr

Het wordt steeds duidelijker dat honden echt met ons meeleven. Speciale therapiehonden die zieke en gewonde mensen emotioneel bijstaan, hebben naderhand zelf ook massage en kalmering nodig. Maar ook ongetrainde honden blijken mensen in nood spontaan te helpen. En honden raken net als kinderen over hun kookwater bij stress in huis. Hun inlevingsvermogen heeft ook grappige kantjes: de hond is de enige diersoort die meegaapt met mensen.
Bepaalde apensoorten gapen ook als anderen gapen, maar dat doen ze alleen bij hun eigen soort. We hebben het dan over chimpansees, gelada-bavianen en beermakaken. Honden geeuwen zelfs als ze alleen ons gaapgeluid horen. Mensen en honden gapen vaker mee met vrienden en kennissen. Waarom is de hond het enige dier dat met ons meegaapt? Mensen houden al tenminste 15000 jaar honden, en fokken ze op gedrag en het uitvoeren van ingewikkelde taken als blinden geleiden en jagen. Deze nauwe en langdurige band kan een evolutionaire reden zijn.
Karine Silva, bioloog in diergedrag aan de universiteit van Porto, liet 29 honden geluidsopnames horen van mensen die zij wel, en die zij niet kenden, en testte dit ook op mensen. In het algemeen gaapten honden vijf maal vaker mee wanneer ze bekenden hoorden gapen.
Na-apende honden?
 Sommige onderzoekers denken dat honden ons gedrag vaak spontaan nadoen zonder de oorzaak te begrijpen. Meegapen gebeurt onbewust. Wel spreken honden (en mensen) bij het meegapen ‘empatische’ hersendelen aan, al is meegapen een onbewust proces. Ádám Miklósi, etholoog aan de universiteit van Boedapest: “Overeenkomstig gedrag bewijst niet of honden zich inleven. Uit eerder onderzoek blijkt, dat honden die schuldbewust lijken, dat niet altijd zijn. Honden simuleren soms gedrag, Waarschijnlijk begrijpen ze niet altijd de complexiteit van ons gedrag.”
Karine Silva: “Honden raken net als kinderen over hun kookwater als bekenden verdriet hebben, zij lijken zich dan echt zorgen te maken. Er zijn vele verhalen bekend van ongetrainde honden die reageren op menselijke nood, en probeerden te helpen. Je hebt speciale therapiehonden om zieken en gewonden emotioneel te steunen. Die dieren zijn na een sessie soms van streek en knappen volgens het blad Biology Letters dan net als mensen op van massage.
En ze trappen niet in nepemoties. In een experiment werd iemand zogenaamd geveld door een omvallende boekenkast. Maar de honden reageerden alleen bij echte stress. Reageren ze dan op geuren, en geluiden? En kan de ene hond zich beter inleven dan de ander? Veel vragen blijven nog onbeantwoord.
Bronnen: Science Now, Discovery News
Lees ook
Gezonde tussendoortjes voor kinderen
Babyberen starten polonaise
Trend: goedkoop boodschappen doen bij de boer

Over de schrijver