WE ARE DATA wil ons bewust maken van onze data

Afbeelding: We Are Data

We delen onze persoonlijke gegevens massaal via Facebook, Twitter, Instagram en andere social media platformen. Maar hoe bewust zijn we ons eigenlijk van de fysieke en emotionele informatie die we onbewust afgeven, of wij dit nu willen of niet? De makers van WE ARE DATA creëerden een ruimte waarin ze onderzoeken hoe diep technologie in ons privédomein mag treden. We vroegen mede-initiatiefnemer Hester Swaving naar dit wonderlijke project.

Wat is jullie achtergrond?
Wij, de drie initiatiefnemers van WE ARE DATA, zijn freelancers met ieder onze specifieke expertise. In het kader van de ontwikkeling van dit project vormen we echter al twee jaar een hecht team. Tijl Akkermans is afgestudeerd als grafisch ontwerper aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij heeft bij verschillende ontwerpbureaus gewerkt en is sinds 2015 zelfstandig ontwerper. Op dit moment werkt hij zowel in opdracht als op eigen initiatief aan verschillende projecten.
Thomas Blom is afgestudeerd aan de AV-afdeling van Academie St.Joost. Hij maakt als freelance regisseur diverse documentaires en werkte voor programma’s als Andere Tijden en Zembla. Zijn documentaires zijn regelmatig uitgezonden door buitenlandse oproepen. Zelf werkte ik na mijn studie Bedrijfseconomie bij diverse ministeries en culturele organisaties. Sinds 2013 zet ik me in als zelfstandig project- en business manager in de creatieve industrie.
We werken samen met een team van technisch specialisten, wetenschappers en bedrijven die ons hielpen om dit plan te realiseren. Ook zijn er een groot aantal freelance experts betrokken op het gebied van scenario, visuals, geluid, productie e.d.
Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor WE ARE DATA?
Tijl en Thomas zijn in 2014 samengebracht tijden de Masterclass van het Sandberg Instituut en het Mediafonds. Het doel van de Masterclass was om na te denken over het thema Quantified Reality en daar een origineel (media)concept voor te verzinnen. Ze kenden elkaar nog niet maar deelden meteen één doel: dit onderwerp is zo abstract en daardoor zo ver-van-je-bed en ongrijpbaar dat je het concreet moet maken door mensen het te laten ervaren.
Het plan voor een reizende high-tech installatie bleek niet gemakkelijk uit te voeren. Ik ben er als derde initiatiefnemer bijgekomen om het project zakelijk en organisatorisch van de grond te trekken. Er is een traject ingezet om de juiste partners te vinden, zowel thematisch/inhoudelijk als technisch, en voldoende financiering voor de realisatie bij elkaar te krijgen. De ideeën en technieken van samenwerkingspartners hebben het initiële idee niet gewijzigd, wel verrijkt.
Uiteindelijk is het gelukt om de installatie te creëren: De MIRROR ROOM. Wil je iets vertellen over deze bijzondere ruimte?
De MIRROR ROOM is een afgesloten ruimte waarin je een persoonlijke en indrukwekkende ervaring ondergaat. Poëtisch en confronterend. In de ruimte wordt de bezoeker, aan de hand van een persoonlijk scenario, letterlijk een spiegel voorgehouden. Bezoekers hebben de keuze om hun persoonlijk profiel te delen op onze website en door te linken naar ieders Facebook, of om hun profiel niet te publiceren. Dan wordt de data alleen anoniem opgeslagen.
Zou je concreet willen vertellen wat er nu precies gebeurt?
Uiteraard willen we niet teveel verklappen. Het is juist de verrassende ervaring die de gewenste reactie bij de bezoeker ontlokt. Maar ik kan wel iets meer uitleggen. De installatie is een container, die aan de buitenkant beplakt is met spiegels en van binnen donker is. De bezoeker stapt alleen naar binnen en ziet in eerste instantie zichzelf. Een stem begeleidt de bezoeker en geeft feedback over de verrichte metingen. Maar gedurende het scenario van ongeveer 5 minuten, denk aan mooie beelden en indrukwekkend geluid, worden met name onbewust metingen verricht die na afloop in een persoonlijk profiel worden teruggegeven aan de persoon in de installatie. Het betreft fysieke en emotionele data, allemaal zeer persoonlijk en soms confronterend. De stem stelt de vraag: “ Wil je dat we deze gegevens bewaren of mag alles worden gewist?’
Afbeelding: We Are Data
Wat is de missie van WE ARE DATA?
WE ARE DATA is geen aanklacht of politiek statement. We willen het bewustzijn creëren op een heel persoonlijk en individueel niveau, omdat het registeren en opslaan van data voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show blijft. Privacy is een abstract en diffuus thema dat wij graag aan politici en beleidsmakers overlaten.
De MIRROR ROOM maakt het onderwerp concreet en geeft bezoekers een bewust handelingsperspectief. We richten ons specifiek op het bereiken van diverse doelgroepen: jongeren op festivals, uiteenlopende bevolkings- groepen in de publieke ruimte (winkelstraten, stations, stadspleinen), maar ook het meer ingevoerde publiek op conferenties en beleidsmeetings.

Wat willen jullie precies bereiken bij het publiek? Wat voor bewustzijn?

Het gaat ons om een persoonlijk besef van wat er onbewust al van ons gemeten en geweten wordt. Data en het opslaan van persoonlijke gegevens gebeurt zo buiten ons gezichtsveld, dat wij de impact ervan niet ervaren. En er dus ook nauwelijks een mening over kunnen vormen. We hebben geen ‘data-wijsheid’ die ons helpt om potentieel gevaarlijke situaties te herkennen, of juist te weten wanneer het delen van data ons helpt om onze leefomgeving te verbeteren. We willen de intuïtie van bezoekers voeden door hen te laten voelen hoe zij wandelende data zijn, hoe gegevens worden gemeten en hoe onderhevig aan interpretatie deze data zijn. Dit alles ter lering en vermaak.
Waarom is het zo belangrijk dat mensen zich bewust worden van data?
Technische innovaties ontwikkelen zich zo snel. Op korte termijn zullen computers en machines beter de emoties van een ander mens kunnen lezen dan wij onderling. Deze ontwikkelingen zullen zeker invloed hebben op onze wereld en onze directe omgeving. Technologie kan ons helpen om mensen te volgen en ons ‘veiliger’ te voelen, maar de keerzijde daarvan is dat we altijd zullen worden gecontroleerd en geanalyseerd – we niet eens meer in staat zijn om onze diepere gedachten en emoties te verbergen. Technologie kan ons transparanter te maken. Iets om over na te denken.
Welke positieve rol kan data spelen bij het verduurzamen van onze levens?
Data geven ons inzicht in ons leven. De persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden om onze omgeving aan te passen aan onze gemoedstoestand, onze fysieke gesteldheid en ons vermogen om informatie op te nemen. Data kunnen zo voorkomen dat we over onze grenzen gaan, of ons in ieder geval waarschuwen. Data zijn dus zeker van nut.
Meer weten over WE ARE DATA? Klik dan hier voor de site of Facebookpagina. De MIRROR ROOM is nog tot en met 26 juni op FabCity te vinden. De installatie is open van donderdagen t/m zondag van 12:00-20:00 uur.
Ben of ken jij iemand die ook aan een inspirerend initiatief werkt? Dan kan je ons een mailtje sturen op redactie@hetkanwel.nl. Als je in het onderwerp ‘inspirerende initiatieven’ zet komt het bij de juiste persoon terecht. We zijn benieuwd!
Alle prachtige afbeeldingen zijn van WE ARE DATA
Afbeelding: We Are Data

Over de schrijver