We hebben een excelleer-akkoord nodig, geen nivelleer-akkoord

Foto: Ben van der Burg (BNR)

Volgens Johan Cruyff omringen zeventjes zich met zessen. En negens met tienen. In een scherpe collumn op BNR.nl over het nivelleerakkoord van Rutte en Samsom roept voormalig topschaatser en voortvarend ondernemer Ben van der Burg deze uitspraak in herinnering. Volgens hem hebben topsporters, topmanagers, topbestuurders, topwetenschappers en topzakenlui allemaal een hekel aan nivelleren, omdat ze vol liefde, overgave, discipline, geluk, focus en inzicht tot grootse prestaties komen. Ze stellen daarom de hoogste eisen aan de fysiotherapeut, werknemers, medebestuurders, AIO’s of zakenpartners. Ze omringen zich in de geest van Johan Cruijff met tienen.
Het huidige regeerakkoord, met het ongelukkige plan voor de inkomensafhankelijke zorgpremie als spraakmakendste voorbeeld, zal er voor zorgen dat de zesjescultuur in ons land blijft regeren. Ben van der Burg heeft hier zonder meer een punt. De zorgmaatregel brengt bijvoorbeeld geen extra geld in het laadje voor zorg: het zorgt alleen dat mensen die meer verdienen meer gaan betalen voor de dokter en dus hogere eisen stellen. Ook is een inkomensafhankelijke zorgpremie ‘onzichtbaar’: ze wordt rechtsreeks ingehouden op het salaris, waardoor niet meer duidelijk is hoeveel zorg kost. Zo maak je zorgkosten niet inzichtelijk, terwijl dat juist nodig is om zuinige en zinnige zorg te stimuleren.
En met al dat rondpompen van geld komt er niet méér geld in de schatkist zodat er bijvoorbeeld meer geïnvesteerd kan worden in onderwijs zodat meer mensen, ook met lagere inkomens, kunnen excelleren.
Waar het mij om gaat: onze depressieve economie vraagt niet om nivelleren, een malle rode hobby, maar om excelleren. We moeten weer bovenaan de juiste lijstjes komen in Europa en de rest van de wereld, zeker ook op het gebied van een schone economie.
Duitsland wekt meer dan 100 keer zoveel zonne-energie op als Nederland. In Denemarken wordt al meer dan 40% van de hernieuwbare energie opgewekt met hernieuwbare bronnen, voornamelijk wind.
Wij hadden ooit een koppositie op het gebied van windenergie en waar blinken wij nu in uit? Wij horen bij de vieste jongetjes van de klas in Europa, met vuil water, een smerige lucht, en een gore bodem.
We hebben dus veel te winnen bij het uitblinken in een schone economie, zeker ook voor onze welvaart. Eco-ondernemer Gunther Pauli beweert, ook vandaag in zijn Premsela-lezing in Paradiso, dat overschakelen op de Blue Economy ons 100 miljoen banen oplevert. Nou, zoveel banen hebben we in Nederland nu ook weer niet nodig, maar het helpt wel als we vooraan lopen met innovaties, en nieuwe ontwerpen die een schone economie dichterbij brengen.
En dat kunnen we écht: Winddelen is een mooi voorbeeld. Dit tweede grootste crowdfunding event ter wereld laat zien dat we zonder staat of andere grote geldschieters als burgers 2 windmolens kunnen kopen. En als we er 2 kunnen kopen, kunnen we er met dit nieuwe verdienmodel ook 200 kopen, of 2000, of 200.000.
Ook in een krappe economie kunnen we dus de middelen aanwenden om te excelleren in schone energie, ook zonder allerlei nivelleringsacties door het kabinet. Als we maar durven denken in nieuwe ontwerpen die nieuwe oplossingen creëren.
Lees ook:
Grootste crowdfunding project voor windmolens is geslaagd
Eco-ondernemer Gunther Pauli schopt tegen heilige groene huisjes
Tegenstanders vande groene economie raken bloednerveus

Over de schrijver

2 reacties op “We hebben een excelleer-akkoord nodig, geen nivelleer-akkoord”

  1. Misschien moeten we af van het idee dat de beloning voor excelleren alleen financieel gericht is.
    De passie voor hetgeen je doet komt hopelijk (ook en vooral) vanuit een andere drijfveer. In dat geval kun je de inkomens best wat nivelleren en tegelijkertijd excelleren in wat je doet.
    Ik omring me liever met sociaal excellerende dan egoïsten, om het maar eens extreem te stellen.
    Waarmee ik het wel eens ben met de stelling, maar dus een genuanceerde opvatting daarin heb.

Reacties zijn uitgeschakeld.