We produceren straks 20% van onze energie zelf: kan ons netwerk dat aan?

Adjiedj Bakas1We nemen je even mee naar Nederland in 2025. De vraag naar elektriciteit ligt tussen de 32-45% hoger dan nu, omdat we veel meer apparaten gebruiken. Er rijden ongeveer 1 miljoen elektrische auto’s. Grote energiecentrales zijn al lang niet meer de enige die ons van stroom voorzien. Ook huishoudens, wijken en verenigingen, zorgen voor energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen en windmolens. Energie die niet voor eigen gebruik is, wordt teruggeleverd aan het netwerk.

En nu terug naar 2011. Ons netwerk is toch helemaal nog niet klaar voor de massale energie-opwekking via zonnepanelen op daken en windmolens in wijken? Wat gaan we daar aan doen? Liander,een grote Nederlandse energie-netbeheerder, houdt open huis om deze vraag te beantwoorden. Voor iedereen toegankelijk. Je hoeft er niet eens voor van je stoel te komen. Check de interviews en cases op het web.

Over de schrijver